Psychologička Lýdia Adamcová: Psychika dieťaťa je tajomný svet, ktorý by mali rodičia poznať

Výchova v kocke je projekt, ktorý má za sebou 43 rokov praxe klinickej psychologičky a súdnej znalkyne v odbore psychológie Mgr. Lýdie Adamcovej. Zaoberá sa problémami rodičovstva a nielen to...

Ilustračný obrázok k článku Psychologička Lýdia Adamcová: Psychika dieťaťa je tajomný svet, ktorý by mali rodičia poznať
Zdroj: PR

Ako absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave získala svoje ďalšie skúsenosti na psychologicko-pedagogickom pracovisku, neskôr v zdravotníctve prácou na psychiatrii a detskom oddelení. V súčasnosti má už 20 rokov svoju vlastnú psychologickú ambulanciu. Viac na www.psychovital.sk.

Život jej však napísal aj iný scenár…

K svojej motivácii pomáhať rodičom zvládať výchovu svojich detí prostredníctvom projektu Výchova v kocke uvádza: „Pre mojich klientov som dôkazom, že aj dieťa s poruchami učenia a sústredenia môže vyštudovať vysokú školu a ísť svojou cestou. Predovšetkým si ale cením poznanie, že každá choroba, či už psychická alebo somatická, nesie určité posolstvo. Platí to aj u detí. Práve takéto poznania chcem odovzdať rodičom. Chcem im tiež ukázať, že výchova detí je najlepšia cesta sebapoznania, sebavýchovy a sebazdokonaľo­vania.“

Problémy rodičovstva

Ako psychológ, ale aj ako matka a stará matka, vidí dnešný problém výchovy v tom, že výchova sa stáva príliš komplikovanou. Rodičia sú množstvom informáciami o výchove zneistení a často aj bezradní. Na otázku – mať či nemať ďalšie dieťa, niektorí odpovedajú – „asi by sme to nezvládli“.

„To je dôvod, prečo je potrebné pozrieť sa na výchovu jednoduchšie,“ tvrdí táto skúsená odborníčka v oblasti detskej psychiky

Kam až siaha svet výchovy?

Upozorňuje na to, že výchovné aktivity, ktoré ponúkajú prostredia ako je príroda, národ a rod, dnes ustupujú do pozadia. Pre rodičov sformulovala základné princípy výchovy a nevýchovy – ako je výchova k životu, k múdrosti, k jednoduchosti, k sebaistote a ďalšie. Ich poznaním chce pomôcť rodičom vnímať výchovu komplexnejšie a pritom jednoduchšie.

Ako vznikajú problémy

Zdôrazňuje, ako je potrebné citlivo vnímať životné potreby a s nimi spojené emócie a stresy, ale aj poruchy vo vývine detí. Tu je potrebné rešpektovať psychické aj somatické problémy detí. Psychika a telo sú spojené nádoby, spojené sú aj ich ochorenia, a spojená by mala byť aj ich liečba.

Nosnou myšlienkou projektu Výchova v kocke je pomôcť rodičom orientovať sa v psychickom svete dieťaťa, nájsť optimálne výchovné metódy a v prípade ťažkostí dieťaťa vedieť, na koho sa obrátiť, čo sa pýtať a čo požadovať. Viac na www.vychovavkocke.sk

Projekt výchova v kocke ponúka videonahrávky, zvukové podcasty, rovnako ako aj vzdelávacie texty v PDF formáte.

(PR)

Zdroj: PR
Zdroj: PR

Odporúčame