RADÍME: Od januára platia zmeny v registrácii zamestnancov v Sociálnej poisťovni

Zamestnávatelia pozor! V novom roku sa zmenila lehota registrácie do Sociálnej poisťovne.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Od januára platia zmeny v registrácii zamestnancov v Sociálnej poisťovni
Zdroj: TASR

Od 1. januára tohto roka sú zamestnávatelia povinní prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Do konca roka 2017 mali povinnosť urobiť tak do ôsmich dní. Naopak, predlžuje sa lehota na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov z jednodňovej na osemdňovú.

Čo to znamená v praxi?

Zmenou zákona sa tak zjednotila lehota na prihlásenie zamestnávateľa s lehotou na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a tiež lehota na odhlásenie zamestnanca s lehotou na odhlásenie zamestnávateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ bude musieť seba prihlásiť do Sociálnej poisťovne už v deň predchádzajúci dňu, kedy zamestná prvého zamestnanca a odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne do ôsmich dní po zániku poistenia zamestnanca.

Nahlasovanie počas voľna

„Ak povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť podania prihlášky pripadne. Naopak, ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, za včasné odhlásenie sa považuje splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame