Výboru OSN: Za posledný rok bola proti Slovensku podaná jedna sťažnosť

V období od 1. augusta 2016 do 1. augusta tohto roka bola Výboru OSN pre ľudské práva podaná proti Slovensku jedna sťažnosť, pričom výbor zatiaľ nerozhodol o námietke SR k jej prijateľnosti.

Ilustračný obrázok k článku Výboru OSN: Za posledný rok bola proti Slovensku podaná jedna sťažnosť
Zdroj: TASR

Vyplýva to z materiálu Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Vláda SR ho dnes vzala na vedomie.

Sťažnosť proti Slovensku bola výboru podaná v novembri 2016. V marci 2017 bola postúpená Slovensku, aby sa vyjadrilo. Sťažovateľ namietal, že došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces, účinnú ochranu a práva na rovnakú ochranu zákona bez diskriminácie Krajským súdom v Bratislave a Ústavným súdom SR.

„Dňa 24. apríla zaslala SR výboru námietku k prijateľnosti sťažnosti a zároveň navrhla výboru, aby vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú a zastavil ďalšie konanie vo veci. Dňa 30. júna potvrdil výbor prijatie námietky, avšak zatiaľ sa k nej nevyjadril,“ uvádza sa v materiáli.

Doteraz bolo proti SR podaných štrnásť individuálnych sťažností, v trinástich prípadoch vydal príslušný výbor konečné stanovisko, pričom v dvoch prípadoch rozhodol, že Slovensko porušilo práva sťažovateľov.

Slovensko uznalo príslušnosť ôsmich výborov OSN prijímať a posudzovať sťažnosti jednotlivcov, skupín jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií nachádzajúcich sa pod jej jurisdikciou, ktorí namietajú porušenie práv stanovených v dohovoroch zo strany SR. Rozhodnutia výborov nemajú povahu súdnych rozhodnutí, respektíve nie sú právne záväzné, pre dotknutý štát sú iba odporúčaním.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame