Najlepší na Dnes24.sk

 1. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 2. Katarína Lapšanská (94.95s) 60%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 3. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 4. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 5. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 6. martina szabadosova (33.63s) 100%
 7. Michal Sládek (34.16s) 100%
 8. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 9. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%
 10. Matej Štefuš (37.79s) 100%