Ako prví na Slovensku: Zlatomoravecká škola zaviedla nový študijný odbor

SOŠ technická v Zlatých Moravciach sa môže pochváliť novým študijným odborom, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Žiaci ho budú uplatňovať prostredníctvom duálneho vzdelávania.

Ilustračný obrázok k článku Ako prví na Slovensku: Zlatomoravecká škola zaviedla nový študijný odbor
Zdroj: TASR

Spoločnosť Secop v Zlatých Moravciach pripravila novú dielňu určenú pre duálne vzdelávanie. Praktické skúsenosti v nej budú získavať študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Zlatých Moravciach, ktorá je partnerskou školou firmy.

Moderne vybavená

Dielňa vybudovaná v zrekonštruovaných priestoroch továrne je vybavená modernými pomôckami, nástrojmi a edukačnými prvkami. „Svojím vybavením spĺňa všetky podmienky duálneho vzdelávania,“ povedala Katarína Držíková zo spoločnosti Secop.

V minulom školskom roku praxovalo v priestoroch spoločnosti 17 študentov SOŠ technickej. Praktické znalosti a skúsenosti získavali v rámci študijných odborov mechanik – mechatronik, mechanik – nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. „V súčasnosti máme v tejto spoločnosti tretí najväčší počet študentov spomedzi firiem, s ktorými máme uzatvorené učebné a študijné zmluvy,“ povedala riaditeľka školy Eva Koprdová.

Nový študijný odbor

Od nového školského roka pribudol na SOŠ technickej nový študijný odbor – mechanik chladiarenskej a klimatizačnej techniky. Tento odbor ponúkne zlatomoravecká škola ako jediná na Slovensku. „Naša spoločnosť bude mať prvých študentov, ktorí budú uplatňovať tento odbor prostredníctvom duálneho vzdelávania,“ skonštatovala Držíková.

Duálne vzdelávanie medzi SOŠ technickou a Secopom sa začalo v roku 2014. Secop ako jedna z prvých firiem na Slovensku vstúpila do pilotného programu Young Stars, kde pod vedením vyškoleného inštruktora začala táto forma vzdelávania. Iniciátorom duálneho vzdelávania bola Rakúska obchodná komora.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame