Webnoviny - Svet

Bratislavskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora

WEBNOVINY.SK

Budova Magistrátu hlavného mesta Bratislava.Foto: Ilustračné foto. SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 2. júna (WEBNOVINY) – Bratislavskí mestskí poslanci nevyhoveli protestu krajského prokurátora proti schváleniu predsedov a podpredsedov dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou bratislavskej samosprávy.

Krajský prokurátor tak môže podať na príslušný súd návrh na zrušenie prijatého uznesenia. Mestskí poslanci uznesenie o nomináciách do dozorných rád schválili napriek výhradám primátora Milana Ftáčnika na marcovom zasadnutí mestského parlamentu. Prokurátor konal na základe Ftáčnikovho podnetu, ktorý namietal, že hlasovanie poslancov nie je v súlade so zákonom.

Svoj nesúhlas s protestom prokurátora vyjadril poslanec Ivo Nesrovnal. Podľa neho mesto a mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov do organizácií a zákon nerozlišuje, kto týmto zástupcom môže byť.

Ak mestské zastupiteľstvo nemôže voliť predsedov dozorných rád, pretože ich volí valné zhromaždenie spoločnosti, znamenalo by to, že zastupiteľstvo nemôže schvaľovať ani členov dozorných rád, pretože aj tých volí valné zhromaždenie. Nesrovnal je proti tomu, aby sa protestu vyhovelo. „Ak by sme tomu mali vyhovieť, musíme sa obzrieť do minulosti a zrušiť všetky uznesenia, ktoré obsahovali túto kompetenciu zastupiteľstva,“ uviedol Nesrovnal.

Podľa prokurátorky Helgy Šufliarskej nie je možné miešať kompetencie mestského zastupiteľstva a obchodných spoločností, ktoré sa riadia obchodným zákonníkom. Zastupiteľstvo je podľa nej oprávnené navrhnúť len zástupcov, nie je oprávnené rozhodovať za orgány spoločností, ktorá osoba sa stane zástupcom v dozornej rade. Podľa primátora Milana Ftáčnika argumentácia poslanca Nesrovnala kríva na obe nohy.

Odhlasovali nových zástupcov

Mestskí poslanci dnes schválili nových zástupcov hlavného mesta v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Primátor Milan Ftáčnik ocenil dohodu s koalíciou, aby členmi výkonných orgánov spoločností neboli zástupcovia poslancov, ale aby to boli v prvom rade manažéri. Princíp ktorý sa prejavil pri výbere nominantov podľa Ftáčnika zabezpečí čo najvyššiu pluralitu kontroly podnikov. Ftáčnika mrzí, že nominanti sa nevyberali výberovými konaniami a konkurzmi vo výkonných orgánoch spoločností, už na to však nebol časový priestor. Nasledovať budú valné zhromaždenia spoločností, ktoré by tak od 1. júla mali mať nové predstavenstvá dozorných rád.Ilustračné foto. Foto: SITA/Richard Nemec

Za zástupcov hlavného mesta v predstavenstve Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili Ľubomíra Belfiho, Ivana Bútoru, Romana Kováča, Romana Masára, Petra Rusňáka, Alexandra Saka a Bronislava Weigla. Za zástupcov mesta v dozornej rade schválili poslanci Katarínu Augustinič, Martina Burguľu, Annu Dyttertovú, Vladislava Hečka, Ivana Švejnu a Jozefa Uhlera.

V spoločnosti Metro Bratislava, a.s. budú zástupcami mesta v predstavenstve spoločnosti František Dej, Peter Ivan, Slávka Kukučková, Rastislav Nemec a Ildikó Virágová. Zástupcami mesta v dozornej rade budú Tomáš Ágošton, Igor Bendík, Karol Fajnor, Libor Gašpierik, Peter Hanulík a Vladimír Kubovič.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti budú mesto zastupovať v predstavenstve Stanislav Beňa, Rastislav Gajarský, Boris Gregor, Marián Hreščák, Milan Hutkai, Radoslav Jakab, Stanislav Rehuš a Milan Trstenský. V dozornej rade podniku budú mesto zastupovať Zuzana Dzivjáková, Michal Muránsky, Ján Panák, Milan Šindler a Sven Šovčík.

V spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. budú mesto zastupovať v predstavenstve Roman Achimský, Martin Čatloš, Ľubomír Majer, Róbert Majoroš, Ivan Medvecký, Jarmila Melichárová a Vladimír Švábik. V dozornej rade spoločnosti budú mesto zastupovať Milan Černý, Slavomír Drozd, Marián Greksa, Ivan Kulhány a Jarmila Tvrdá.

Schválili si priority

Mestskí poslanci dnes schválili priority hlavného mesta na roky 2011 – 2014. Hlavnou prioritou samosprávy je posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac diskutovať s občanmi a zvyšovať ich spoluúčasť na rozhodovaní. Samospráva chce tiež počas nasledujúcich rokov skvalitňovať verejnú dopravu, zvýšiť podiel cyklistickej dopravy, zmeniť systém riadenia dopravy a riešiť problémy s parkovaním v meste. Ďalšou prioritou je tiež zvyšovať kvalitu života, najmä službami pre mladé rodiny a seniorov, budovaním nových športovísk. Ako uviedol poslanec Ivo Nesroval, koalícia má na formovanie návrhu priorít a cieľov hlavného mesta iný názor. Koalícia podľa neho podporuje návrh na priority hlavného mesta, avšak konkrétne programové ciele len berie na vedomie.Ilustračné foto. Foto: SITA

Programovými cieľmi mesta je transparentne nakladať s verejným majetkom a šetriť verejné zdroje.

Všetky verejné obstarávania chce magistrát robiť formou elektronických aukcií s cieľom šetriť zdroje mesta.

Mesto chce tiež zlepšiť spoluprácu s mestskými časťami. Pri vydávaní stanovísk k investičnej činnosti chce mesto napríklad zaviesť systém dvoch pečiatok – záväzné stanovisko mesta by sa tak malo vydať až po záväznom stanovisku mestskej časti.

V oblasti dopravy chce mesto spracovať dopravný generel mesta a viazať všetky väčšie investičné projekty na posúdenie dopadov na statickú a dynamickú dopravu cez dopravný model mesta. Jednou z priorít je tiež dobudovať všetky hlavné cyklistické trasy v úsekoch, kde je to možné bez veľkých investičných akcií a postupne realizovať aj výstavbu zvyšných úsekov hlavných mestských trás. Mesto chce tiež vytvoriť komisiu pre cyklistickú dopravu. Spolu so Starým Mestom a Petržalkou chce obnoviť aj fungovanie propeleru. Problémy s parkovaním chce riešiť vytipovaním a vybudovaním záchytných parkovísk, či umožnením výstavby parkovacích domov.

Mesto chce tiež budovať nové športoviská, podporovať a rozvíjať kultúru, podporovať rodiny s deťmi, seniorov a pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľov. Spolu so štátom a mestskou časťou Staré Mesto chce tiež riešiť problém nájomníkov v reštituovaných domoch.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie