Bystrický RÚVZ vzbudil záujem. O jeho úspechoch sa hovorilo aj v Ženeve

600 účastníkov zo 114 štátov a asi 120 pozorovateľov sa stretlo na jednom mieste. Nechýbal medzi nimi ani bystrický hygienik.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Bystrický RÚVZ vzbudil záujem. O jeho úspechoch sa hovorilo aj v Ženeve
Zdroj: TASR

O úspechoch banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v oblasti biologických a toxínových zbraní sa hovorilo aj v Ženeve. Na nedávnom stretnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o biologických zbraniach (BWC), sa za Slovensko zúčastnil aj zástupca Ministerstva zdravotníctva SR v pozícii stáleho národného kontaktného bodu pre BWC, krajský hygienik RÚVZ v Banskej Bystrici Cyril Klement.

„Stretnutie prilákalo veľký záujem mnohých krajín sveta a úroveň účasti bola zatiaľ najvyššia zo všetkých takýchto stretnutí. Išlo o približne 600 účastníkov zo 114 zmluvných štátov a asi 120 pozorovateľov. Úspešne sme uzavreli a založili program na obdobie rokov 2018–2020, ktorého podstatou naďalej ostáva téma bioterorizmu, spolupráca a vzájomná výpomoc štátov, ktoré pristúpili k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení," uviedol Klement.

Pozornosť účastníkov podľa jeho slov vzbudilo vystúpenie Karola Mistríka, ktorý sa významne dotkol aj činnosti verejného zdravotníctva na Slovensku, konkrétne RÚVZ v Banskej Bystrici, kde je zriadené Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane. Informačné centrum osobitne zodpovedná za oblasť biologických a toxínových zbraní. Jeho práca viedla napríklad v roku 2016 k úspešnej detekcii kmeňa Clostridium botulinum podtypu A3, produkujúceho toxín. Tento bakteriálny kmeň bol pomenovaný po Banskej Bystrici, teda meste, kde sa nachádza aj spomínaný RÚVZ.

Zdôraznil, že Slovensko sa aktívne zapája do medzinárodných vedeckých projektov. Jedným z nich je EuroBioTox. Tento projekt koordinuje Robert Koch Inštitút v Berlíne v Nemecku a jeho cieľom je zvýšiť schopnosť diagnostikovať vybrané toxíny, vytvoriť sieť laboratórií schopných ich diagnostikovať a tým pomôcť bojovať proti bioterorizmu. RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je členom vonkajšieho kruhu laboratórií v tomto projekte.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame