Katarína Jankeje Slovensko a EÚ

Cesty v našom okrese obnovili: Rekonštrukcia stála viac ako 3 milióny eur

Desiatky kilometrov ciest stihol kraj zrekonštruovať od novembra minulého roka. Ktoré úseky sa podarilo obnoviť?

Ilustračný obrázok k článku Cesty v našom okrese obnovili: Rekonštrukcia stála viac ako 3 milióny eur
Zdroj: TASR

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruoval vyše 28 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v okresoch Nitra a Topoľčany. Rekonštrukciu piatich rôznych úsekov realizovala od novembra minulého roka spoločnosť Skanska SK, a.s., ktorá ukončila práce v júni tohto roka. Rekonštrukcia ciest v hodnote 3,4 milióna eur bola financovaná z eurofondov, z Regionálneho operačného programu Doprava.

Opravili sa úseky medzi obcami

Počas rekonštrukcie boli opravené úseky ciest v Dolných a Horných Lefantovciach, cesta druhej triedy Nitra – Oponice – Kovarce – Solčany, cesta tretej triedy Nitrianska Streda – Chrabrany – Urmince a cesta tretej triedy Oponice – Súlovce.

„Predmetom opráv boli cesty spájajúce jednotlivé obce, prípadne obecné komunikácie, na ktorých bolo potrebné zrekonštruovať kryty vozoviek, odvodniť komunikácie, ale aj zlepšiť bezpečnostné prvky doplnením dopravného značenia a upraviť križovatky či spevniť krajnice. Projekt bol realizovaný podľa stanoveného harmonogramu a projektového plánu. Obyvateľom obcí priniesol zvýšenie bezpečnosti a dopravného komfortu so zlepšením plynulosti dopravy,“ skonštatovala Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK Milana Belicu.

Pribudli bezpečnostné prvky

Stavebné práce boli zamerané predovšetkým na opravu vrchných vrstiev vozovky a pozostávali z pokládky asfaltových zmesí, sanácie poškodených častí vozovky, opravy ríms či doplnenia zábradlí a zvodidiel na priľahlých priepustoch. Súčasťou rekonštrukcie boli aj práce na obnove odvodnenia komunikácií do jestvujúcich rigolov a zosilnenie krajníc. „V rámci obnovy bezpečnostných prvkov komunikácií bolo zrealizované vodorovné a zvislé dopravné značenie doplnené o priechody pre chodcov s retroreflexnými gombíkmi. Na cestách pribudli aj nové bezpečnostné prvky ako merače rýchlosti, merače teploty vzduchu a vozovky,“ informoval Marek Štancel, oblastný manažér Skanska SK, a.s.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie