Webnoviny - Svet

Desať lekárov v Prešove výpovede stiahlo, väčšina odchádza

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Desať lekárov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove prišlo zobrať späť svoje výpovede. Jeden tak urobil ešte skôr, ako jeho výpoveď nemocnica dostala. Agentúre SITA to v piatok potvrdila Jana Jurašeková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá zastupuje hovorkyňu nemocnice.

„Zákonník práce umožňuje odvolať výpoveď. Musí sa tak stať počas výpovednej lehoty,“ uviedla Jurašeková. Dodala, že od začiatku roka evidujú okolo sto žiadostí lekárov o prijatie do zamestnania a nemocnica má tiež niektoré lekárky na materskej dovolenke.

Podľa Jurašekovej vo štvrtok dostali 171 výpovedí lekárov, čo je 51,5 percent z 330 lekárov. Je medzi nimi aj niekoľko primárov. Sú oddelenia, kde nedal ani jeden lekár výpoveď, sú aj také, kde dala výpovede väčšia časť lekárov, informovala zastupujúca hovorkyňa nemocnice.

Najviac lekárov podalo výpovede z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, asi 80 percent. Výpovede majú aj z oddelení gynekológia, chirurgia, úrazová chirurgia, cievna chirurgia, novorodenecké, interné, kardiológia, neurológia, ortopédia, pediatria, psychiatria, hematológia, oddelenie dlhodobo chorých, onkológia, urológia a rádiológia.

Ani jednu výpoveď nedali lekári z oddelení kožné, geriatria, plastická a rekonštrukčná chirurgia, ORL (ušné, nosné, krčné), očné, chirurgie tváre, urgentnej medicíny, radiačnej onkológie a pracovného lekárstva.

Predseda regionálneho Lekárskeho odborového združenia pri prešovskej fakultnej nemocnici Michal Polician pre agentúru SITA povedal, že skutočne ide o 171 výpovedí lekárov, ktoré odovzdal ešte v sobotu minulý týždeň v centrále odborového združenia. Doručenie do nemocníc mala na starosti právnická kancelária, ktorá ich zastupuje.

V banskobystrickej FNsP dáva výpovede väčšina lekárov

V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta podalo výpoveď 192, čiže 54 % z celkového počtu 353 lekárov. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, vedenie nemocnice bude mať počas plynutia dvojmesačnej výpovednej lehoty dostatok času na prijatie opatrení, ktorými v prípade nedohody s protestujúcimi lekármi zabezpečí poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Ako ďalej informovala, najviac výpovedí podali lekári na oddelení infektológie (100 %), odd. ortopédie (92 %) a na klinike plastickej chirurgie (80 %). Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny podalo výpoveď 63 % lekárov a na chirurgickej klinike 45 %. Žiaden lekár nepodal výpoveď na algeziologickej klinike, odd. klinickej mikrobiológie, odd. lekárskej genetiky, odd. pracovného lekárstva a oddelení centrálnych operačných sál.

Výpovede lekárov už doručili aj vedeniu banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Ako informoval jeden z organizátorov podávania výpovedí v tejto nemocnici Martin Dluholucký, výpovede podalo 75 % z vyše 80 lekárov tejto nemocnice. Výpovede podala nadpolovičná väčšina lekárov všetkých pracovísk s výnimkou Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde dalo výpoveď len minimum lekárov. Podľa Dluholuckého vedenie nemocnice situáciu analyzuje. S riaditeľmi Rooseveltovej ani detskej nemocnice sa priamo skontaktovať nepodarilo, keďže sú na porade na ministerstva zdravotníctva v Bratislave.

V banskobystrickom Stredoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb plánovalo podľa informácií agentúry SITA podať výpovede 18 lekárov, svoje rozhodnutie však nakoniec prehodnotili a výpovede stiahli.

V nemocnici v Nových Zámkoch dalo výpovede 22 lekárov

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky podalo výpoveď 22 lekárov. „V súčasnosti analyzujeme výpadok lekárov podľa jednotlivých oddelení a následne prijmeme opatrenia,“ informovalo agentúru SITA vedenie nemocnice. Pracuje tam 170 lekárov, vrátane ambulantných, ktorí majú operačné úväzky. "Výpovede nešli len cez moju osobu, ale niektorí kolegovia ich podávali aj poštou alebo osobne na personálnom oddelení,“ povedal pre agentúru SITA predseda lekárskych odborov pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch Marián Rubint. Jedna lekárka sa už bola informovať, za akých podmienok by mohla výpoveď stiahnuť. Podobné prípady zaznamenali aj v ďalších nemocniciach na Slovensku.

„To je každého osobná vec. Keď sa niekto rozhodne výpoveď stiahnuť, my mu v tom nebudeme brániť,“ reagoval Rubint. S vedením nemocnice odbory o podávaní výpovedí nehovorili. Rubint zdôrazňuje, že protestná akcia nie je namierená proti vedeniu nemocnice ani primárom, ale bojujú ňou za zlepšenie zdravotníctva na Slovensku. "Je to apel na ministerstvo zdravotníctva a vládu Slovenskej republiky, pretože reči o tom, že situácia sa zlepší, už počúvame dve desaťročia,“ zdôraznil.

Ako dodal, lekárom je 22 rokov a stále len počúva, že „na budúci rok sa urobí reforma zdravotníctva a už to bude konečne lepšie. Zmeny avizuje rovnako ľavicová aj pravicová vláda, no zostáva len pri sľuboch," podčiarkol. Množstvo erudovaných odborníkov medzičasom rezignovalo a odišlo pracovať do zahraničia alebo do ambulantnej sféry. Zmenila sa aj skladba lekárov – je čoraz viac mladých lekárov, čerstvých absolventov, no chýbajú skúsení doktori s atestáciami a praxou, pokračuje Rubint. „Na internom oddelení máme síce 11 lekárov, čo je celkom fajn, ale skúste si pozrieť, kedy skončili medicínu. Okrem jedného – dvoch nemajú ani prvú atestáciu,“ zdôraznil. Mladí lekári sa už podľa neho nemajú od koho učiť. "V praxi sa pritom mnohokrát stretnú s niečím, čo sa vymyká naštudovanej teórii a potrebujú staršieho kolegu, ktorého by sa na to opýtali,“ skonštatoval Rubint.

V košickej nemocnici dalo výpoveď 49 zo 130 lekárov

V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice podalo z celkového počtu 130 lekárov výpoveď 49. Ako v piatok informovala hovorkyňa DFN Viera Horniaková, počty výpovedí sa na jednotlivých oddeleniach rôznia, ale ani na jednom nepodali výpovede všetci lekári. Podľa riaditeľa nemocnice Petra Krcha vo štvrtok sa vedenie nemocnice dohodlo na zabezpečení plnej prevádzky s lekármi III. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov nepodal výpoveď žiaden z lekárov.

„Lekári v našej nemocnici nie sú v súvislosti s podaním výpovedí žiadnym spôsobom zastrašovaní, a nik nebol sankcionovaný. Počas nasledujúcich dní sa ale vedenie nemocnice plánuje stretnúť s lekármi z oddelení a kliník, aby sme sa dohodli na zabezpečení bezproblémovej prevádzky a aby vzniknutou situáciou nebol ohrozený žiaden náš pacient,“ zdôraznil riaditeľ Krcho. Pripomenul, že vzhľadom na výpovednú lehotu v najbližších mesiacoch neočakáva narušenie chodu

V žilinskej FN dala výpoveď polovica lekárov

V žilinskej fakultnej nemocnici (FN) dala výpoveď polovica lekárov, vedenie nemocnice sa situáciu chystá riešiť spolu s ministerstvom zdravotníctva. Ako pre agentúru SITA v piatok uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Lihanová, pacientov sa výpovede zatiaľ nedotknú, 115 lekárom len 1. októbra začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota.

Od decembra by niektoré oddelenia v žilinskej nemocnici mohli zostať bez lekárov. Na gynekológii, neurochirurgii, ARO, úrazovke či urológii dali výpovede takmer všetci lekári. Výpovede podali lekári cez advokátsku kanceláriu. Lihanová zatiaľ nevedela povedať, či a za akých okolností by ich lekári mohli stiahnuť. O stiahnutie výpovede zatiaľ nepožiadal žiadny lekár.

Výpovede v popradskej nemocnici podalo 46 lekárov

V Nemocnici Poprad, ktorá funguje ako stopercentná štátna akciová spoločnosť už od roku 2006, podalo výpovede 46 lekárov z celkového počtu 176. Najviac lekárov podalo výpovede z oddelení ortopédie a traumatológie, ktorých prevádzka je po 1. decembri ohrozená. „Naša úloha je, aby aj potom bola prevádzka týchto oddelení zabezpečená. Ak sa to nepodarí, tieto oddelenia nebudú v prevádzke,“ povedal v piatok pre SITA generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. Jozef Tekáč. Vedenie nemocnice však podľa riaditeľa urobí všetko pre to, aby sa tak nestalo.

Pre riaditeľa je prekvapujúce, že výpovede podali aj lekári, ktorých plat už teraz presahuje trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zvýšenie platov až na túto úroveň je jedna z požiadaviek lekárskych odborárov. „Nie je mi jasné, o čo im ide,“ povedal Tekáč. Nemocnica Poprad od transformácie na akciovú spoločnosť v roku 2006 vytvorila do roku 2010 zisk takmer dva milióny eur.

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch podalo výpovede 25 lekárov z celkového počtu 63 lekárov. Podľa námestníčky pre lekársko-preventívnu starostlivosť Aleny Gallovej chod ústavu by aj po 1. decembri nemal byť výraznejšie ohrozený. „Máme žiadosti o prijatie do zamestnania, ale verím, že sa nakoniec dohodnú,“ uviedla Gallová.

Vo FN v Trenčíne podalo výpoveď 144 lekárov

V trenčianskej fakultnej nemocnici (FN) podalo výpoveď 144 lekárov. „To je 61,28 % lekárov,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre zdravotnícku starostlivosť Terézia Drobná. Výpovede doručil vo štvrtok vedeniu nemocnice kuriér. Ako sa nemocnica vysporiada s hromadnými výpoveďami, Drobná nevedela povedať.

"Dnes do 13:00 sme nevedeli, koľko ich bude, to znamená, že až teraz, keď vieme reálne číslo, môžeme o tom hovoriť v pondelok na porade u riaditeľa,“ povedala vo štvrtok Drobná. Podľa nej však ani jedno oddelenie trenčianskej nemocnice nie je také, aby tam podali výpoveď všetci lekári. Znamená to, že každé oddelenie bude fungovať v určitom režime, pričom na niektorých z nich podalo výpoveď 60 až 90 % lekárov. V trenčianskej nemocnici v súčasnosti pracuje 235 lekárov.

V DFNsP v Bratislave podalo výpoveď 120 lekárov

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave podalo výpoveď 120 lekárov z celkového počtu 284 lekárov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická. Vedenie nemocnice momentálne situáciu analyzuje a hľadá jej riešenie. Jedným z možných riešení ako zabezpečiť plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a nahradiť prípadný výpadok lekárov je podľa Kamenickej zlučovanie príbuzných odborov alebo práca v trojzmennej prevádzke.

S lekármi, ktorí výpovede podali, bude nemocnica ešte rokovať. Hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice zatiaľ nevedela povedať, koľko lekárov podalo výpoveď na jednotlivých oddeleniach, keďže nemocnica situáciu stále skúma.

Lekárske odborové združenie pristúpilo k reálnemu zbieraniu výpovedí 25. augusta. Odborári žiadajú presadenie štyroch požiadaviek, dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov zdravotníkov. Aby boli spokojní, mali by byť splnené všetky.

Riaditeľ trnavskej nemocnice dostal 89 výpovedí

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave Gabriel Pavelek vo štvrtok dostal 89 výpovedí lekárov. Ako Pavelek povedal, je to približne 50 percent z celkového počtu lekárov v tomto zdravotníckom zariadení. Výpovede dostal od advokátskej kancelárie Ondreja Škodlera. Aj keby lekári dotiahli akciu s výpoveďami až do konca, nemocnica by podľa riaditeľa dokázala fungovať. "Samozrejme, vyžadovalo by si to prijatie krízových opatrení, napríklad zlučovanie niektorých oddelení, ale vedeli by sme to prežiť,“ povedal pre agentúru SITA Pavelek.

Košickej univerzitnej nemocnici doručili 234 výpovedí

Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (UNLP) Košice bolo vo štvrtok doručených 234 výpovedí lekárov, čo predstavuje zhruba 30 percent z celkového počtu 783 lekárov. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Jaroslava Oravcová, dňom doručenia právoplatných výpovedí začína plynúť výpovedná lehota, ktorá je rôzna – od jedného do dvoch mesiacov.

„Predpokladáme, že najbližšie dni ozrejmia, ako to lekári s výpoveďami myslia a podľa toho sa zariadime. Urobíme všetky potrebné opatrenia, aby bola v našej nemocnici naďalej poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť a nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia našich pacientov,“ uviedla Oravcová. Dodala, že nevie momentálne uviesť, koľkí lekári z ktorých oddelení dali výpovede.

Na Slovensku podalo výpovede zatiaľ 2411 lekárov

Predseda Lekárskeho odborového združenia Marian Kollár vo štvrtok informoval, že výpovede podalo na Slovensku 2 411 lekárov v 34 nemocniciach, tento počet však nemusí byť konečný. Ak podľa Kollára odbory nedospejú k dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR po 1. decembri, kedy uplynie výpovedná lehota, hrozí na Slovensku v rezorte zdravotníctva kolaps.

Hromadným podávaním výpovedí chcú lekári v nemocniciach na celom Slovensku podporiť štyri základné požiadavky lekárskych odborov: zabezpečiť dodržiavanie Zákonníka práce a vyhlášky o materiálnom a personálnom zabezpečení v nemocniciach, zmeniť systém financovania zdravotníckych zariadení tak, aby pokrýval všetky reálne náklady, zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti a legislatívne garantovať výšku mzdy zdravotníckych pracovníkov.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM