Diaľničiari odstúpili od zmluvy s dodávateľom úsekov R2 Zvolen, východ-Pstruša

Nový úsek rýchlostnej cesty diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom do dočasného užívania v máji 2017. Čo je dôvodom odstúpenia od zmluvy s dodávateľom?

Jakub Forgács

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odstúpila od zmluvy s firmou Corsan – Corviam Construcción, ktorá bola jedným z členov združenia na úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša.

„Dôvodom odstúpenia od zmluvy je skutočnosť, že spoločnosť Corsan bola vymazaná z registra partnerov verejného sektora,“ vysvetlila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Tento úsek rýchlostnej cesty diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom do dočasného užívania v máji 2017. „Zmluvný vzťah v súlade so Zmluvou o dielo pokračuje s druhým zhotoviteľom, spoločnosťou Chemkostav IS, ktorá je povinná splniť všetky záväzky firmy Corsan, vrátane úhrad subdodávateľom,“ doplnila Michalová.

Firma Corsan vstúpila v júli tohto roku do procesu dobrovoľného konkurzu podľa španielskeho práva. „NDS týmto krokom zabezpečila plnenie päťročnej záruky na dielo a uhrádzanie záväzkov subdodávateľom,“ dodala Michalová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR