Dôležité informácie pre študentov: Brigádu v zahraničí nemusia ohlasovať Sociálnej poisťovni

Študenti, ktorí plánujú brigádovať v zahraničí, zväčša nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP) a nemusia jej nič nahlasovať.

Ilustračný obrázok k článku Dôležité informácie pre študentov: Brigádu v zahraničí nemusia ohlasovať Sociálnej poisťovni
Zdroj: TASR

Poistné na sociálne poistenie si budú platiť podľa legislatívy toho štátu, v ktorom budú pracovať. Oni sami žiadne povinnosti nemajú, pretože ich za nich plní ich zamestnávateľ v danej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.

„Odporúčame však preveriť si, či ich zahraničný zamestnávateľ zaevidoval na príslušnom úrade sociálneho zabezpečenia v danej krajine a či za neho platí poistné. Zároveň by si nemali zabudnúť pri návrate na Slovensko priniesť potvrdenie o sociálnom poistení v danej krajine, aby v prípade potreby mohli dokladovať obdobia poistenia pri neskoršom nárokovaní si na dávky zo sociálneho poistenia. Radíme preto uchovať si pracovné zmluvy alebo iné doklady o tom, že študent v zahraničí skutočne pracoval,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak však študent popri štúdiu na Slovensku má napr. aj štatút živnostníka alebo zamestnanca, ktorý je registrovaný v SP a bude brigádovať v krajine EÚ, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu, ktorá podľa konkrétnych okolností určí, aká legislatíva sa na študenta bude uplatňovať. Vždy to môže byť len legislatíva jedného štátu.

Platí tiež, že ak je študent v SP prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia, ak ide o krajiny mimo Európskej únie, mu toto poistenie nezaniká a stále je ho povinný platiť, resp. sa z neho odhlásiť. Ak poistné dva mesiace po sebe nezaplatí, automaticky mu zo zákona zanikne, aby mu nenarastal dlh.

Ak bude brigádovať alebo pracovať v krajinách EÚ a tam mu vznikne povinné poistenie a zároveň je na Slovensku dobrovoľne poistený, vtedy sa mu slovenské dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti zo zákona automaticky preruší. Po návrate zo zahraničia mu potom dobrovoľné poistenie pokračuje bez podania prihlášky. Dobrovoľné dôchodkové poistenie aj v týchto prípadoch trvá, ak sa z neho poistenec sám v pobočke Sociálnej poisťovne neodhlási.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR