Rôzne

Dostatočná hygiena rúk je dôležitá: Znižuje výskyt nemocničných nákaz

Väčšina z nás bola od detstva vedená k dôkladnej hygiene rúk. O tom, že reči našich rodičov neboli zbytočné, svedčia aj informácie, ktoré zverejnili odborníci.

Ilustračný obrázok k článku Dostatočná hygiena rúk je dôležitá: Znižuje výskyt nemocničných nákaz
Zdroj: TASR

Nozokomiálnym, teda nemocničným nákazám sa dá predchádzať v značnej miere dostatočnou hygienou rúk. Dokazujú to aj výsledky prevalenčnej bodovej štúdie, ktorú v sieti svojich nemocníc vykonal Svet zdravia. Pod nozokomiálnymi nákazami sa pritom rozumejú všetky nákazy v súvislosti s priamym pobytom pacienta v zdravotníckom zaradení, ktoré často súvisia s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi. Tie následne dokážu skomplikovať priebeh pôvodnej choroby alebo predĺžiť dobu hospitalizácie pacienta.

Nebezpečná nedôslednosť

„Šesťdesiat percent nozokomiálnych nákaz vzniká nedostatočnou hygienou rúk, kedy zdravotnícky pracovník, či už lekár alebo sestra, neurobia pred niektorými úkonmi hygienickú alebo chirurgickú dezinfekciu rúk,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii epidemiologička Jana Skalová. Najčastejšie ide o urologické infekcie po zavedení permanentného močového katétra či infekcie dolných dýchacích ciest po intubácii alebo umelej pľúcnej ventilácii. Týka sa to však tiež infekcií krvného riečiska po zavedení periférneho alebo centrálneho venózneho katétra, infekcií rán, infekcií gastro-intestinálneho traktu, v menšej miere aj infekcie kože a slizníc.

Sieť nemocníc má preto vypracované štandardy, tzv. 5 momentov, v rámci ktorých zdravotnícky personál vo svojich zdravotníckych zariadeniach učí správnej dezinfekcii rúk, čím sa snaží predchádzať vzniku nozokomiálnych nákaz. „Jeden z momentov napríklad hovorí, že si mám ruky vydenzifikovať pri každom priamom kontakte, teda dotyku ruky zdravotníka na telo pacienta. Buď na nahé telo alebo na oblečenie,“ priblížila Skalová.

Dôležitá dezinfekcia

Týka sa to teda merania tlaku, pulzu, pri počúvaní, masáži, pri sprevádzaní či obliekaní pacienta. Epidemiologička pritom upozorňuje, že dezinfikovať ruky treba nielen pred týmito úkonmi, ale aj po ich vykonaní, pričom rovnako treba postupovať aj pri zavedení rôznych invazívnych vstupov, pri ktorých zdravotný pracovník používa sterilné alebo nesterilné ochranné rukavice. „Čiže vydenzifikujem si ruky, počkám, kým dezinfekcia vyschne a až potom nasadím rukavice. Keď skončím, stiahnem a zahodím rukavice, vydenzifikujem si ruky a až tak odchádzam od lôžka pacienta,“ podotkla Skalová. Dezinfikovať ruky je tiež potrebné aj prípade vizity, kedy sa personál len dotýka postele, ale keď sestrička napráva pacientovi vankúš alebo keď sa pracuje s monitorom či infúznou sústavou pri pacientovi. Ak pacient vidí, že sa nedodržiavajú niektoré hygienické štandardy, má pritom právo ozvať sa.

Prevalenčnú bodovú štúdiu uskutočnila sieť nemocníc v roku 2017, a to po ôsmich mesiacoch od zavedenia opatrení na základe výsledkov prvej štúdie z roku 2016. Jedným z nich bolo prijatie nemocničných epidemiológov do každej z nemocníc s prioritnou úlohou vzdelávania zdravotníckeho personálu v oblasti hygieny rúk a dodržiavanie nastavených opatrení. Následné výsledky preukázali zníženie výskytu nozokomiálnych nákaz o 1,21 percenta, čo predstavuje zníženie počtu zbytočne nakazených pacientov o 1733 medziročne.

Sieť nemocníc je presvedčená, že o tejto téme je treba hovoriť, vyvíjať celospoločenský tlak a spoločne diskutovať a tiež trpezlivo vysvetľovať a edukovať. A taktiež pravdivo nahlasovať skutočný stav výskytu nozokomiálnych nákaz. Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) totiž hlásia výskyt takýchto nákaz na úrovni siedmich percent, najlepšie kliniky sveta dosahujú štyri percentá. Slovenské nemocnice podľa Úradu verejného zdravotníctva SR vykázali vlani 0,9 percenta, čo je však nereálne. Medicínsky riaditeľ Sveta zdravia Róbert Hill v tejto súvislosti uvádza, že ide o kombináciu ľahostajnosti, nevedomosti a v konečnom dôsledku aj o neprofesionalitu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie