Zo Slovenska

Finančná pomoc pre rodičov: Pre koronakrízu budú môcť čerpať rodičovský príspevok dlhšie

Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude v čase krízovej situácie.

Ilustračný obrázok k článku Finančná pomoc pre rodičov: Pre koronakrízu budú môcť čerpať rodičovský príspevok dlhšie
Zdroj: TASR

Počas krízovej situácie na Slovensku v dôsledku pandémie nového koronavírusu budú môcť rodičia čerpať dlhšie rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok

Týka sa to tých, ktorým zanikol nárok na túto dávku po tom, ako ich dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, ktoré schválila v utorok vláda.

Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude v čase krízovej situácie. Nariadenie uvádza, že ho budú môcť rodičia poberať najdlhšie do mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.

Nariadenie tiež upravuje poskytovanie príspevku v čase, ak oprávnená osoba čerpá ošetrovné, ale jej bolo poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat. Rovnako rieši aj opačné prípady.

Poberatelia ošetrovného

Celkovo by sa tak mal zvýšiť počet poberateľov tohto príspevku, počas jedného mesiaca by na jeho výplatu malo ísť 1,32 milióna eur, celkovo za tri mesiace by malo opatrenie stáť 7,92 milióna eur. „Ide o všetkých poberateľov, ktorým nevznikne nárok na ošetrovné alebo ktorých ošetrovné je v nižšej sume, ako je výška rodičovského príspevku,“ priblížil rezort práce, ktorý predložil na vládu návrh nariadenia. Odhady počtu poberateľov vychádzajú aj zo skutočnosti, že v súčasnosti poberajú ošetrovné aj rodičia, ktorí by za „normálnych“ okolností zverili dieťa do starostlivosti starých rodičov a chodili do práce, avšak rezort práce nevie odhadnúť, koľko poberateľov ošetrovného je.

Nariadením vlády sa tiež upravuje poskytovanie a nároky na iné dávky tak, aby zostali zachované aj počas mimoriadnej krízovej situácie. „Cieľom nariadenia je dočasné upravenie postupov, činností, nárokov a lehôt v konaniach na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tam, kde je to na ochranu života a zdravia klientov nevyhnuté a objektívne odôvodnené tak, aby v čase mimoriadnej situácie bolo garantované hmotné zabezpečenie obyvateľstva aj napriek sťaženým podmienkam na výkon štátnej správy v tejto oblasti,“ zdôvodnil rezort práce.

Ochranný príspevok

Zmeny sa týkajú napríklad pomoci v hmotnej núdzi. Zmeny sa okrem posudzovania nároku na túto dávku dotknú aj aktivačných prác. Navrhuje sa zaviesť ochranný príspevok v sume 37,30 eura pre ľudí, ktorí počas koronakrízy nemôžu vykonávať aktivačné práce. Ochranný príspevok sa navrhuje zaviesť aj pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, avšak len v prípade, že nemajú nárok na aktivačný príspevok z titulu príjmu z takejto činnosti vo výške minimálnej mzdy.

„Ochranný príspevok sa navrhuje zaviesť aj pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, s ktorými zamestnávatelia počas trvania krízovej situácie skončili právny vzťah, ktorý im zakladal nárok na príjem zo závislej činnosti,“ uvádza sa v nariadení vlády.

Ďalej nariadenie vlády rieši odpustenie lehôt, v ktorých sú osoby povinné preukazovať rozhodujúce skutočnosti, respektíve predĺženie lehôt zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré uplynuli alebo by mali uplynúť v čase krízovej situácie. „Zároveň sa nariadením navrhuje zavedenie preddavkového priznávania a vyplácania dávok a príspevkov za predpokladu, že z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku,“ píše sa v nariadení vlády.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM