Webnoviny - Svet

Frekvencie Rádia Viva získala čudná firma, rada čelí kritike

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 24. mája (WEBNOVINY) – Pri prideľovaní novej vysielacej licencie firme Corporate Legal boli závažne porušené pravidlá a Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) táto firma podviedla, argumentoval dnes na tlačovej besede konateľ Viva Production House Milan Kodaj.

„Sme presvedčení, že firma Corporate Legal, s.r.o. mala byť z výberového konania vylúčená,“ tvrdí a dodáva, že napriek čestnému vyhláseniu nehovorila na vypočutí pravdu, predložila Rade nepravdivé informácie a rada tak bola oklamaná.

Podľa ďalšieho z konateľov Dušana Budzaka má v tejto chvíli vec v rukách RVR. „Je otázka, ako sa k tomu rada postaví, ale stále je priestor, aby si uvedomila, že bola oklamaná (…) má dostatok dôkazov, aby zistila, že bola oklamaná a môže konať“ pripomenul. Ďalšie opravné prostriedky nepovažujú v tejto chvíli za nutné.

Bez úveru a techniky

Ako pripomína Budzak, firma Corporate Legal nemá žiadne mediálne skúsenosti, v minulosti fungovala ako advokátska kancelária a vo výpovedi pri ústnom konaní pred radou 14. mája zástupca Corporate Legal uviedol, že bude nadväzovať na vysielanie Rádia Viva.

Súčasťou podmienok výberového konania bolo preukázanie schopnosti finančne kryť vysielanie rádia a transparentnosť zdrojov. Ako však konatelia Viva House Production argumentovali, spoločnosť Corporate Legal predložila úverový prísľub, ktorý banku k ničomu nezaväzuje a napriek názvu nespĺňa podľa právnej analýzy, ktorú si nechali spraviť, náležitosti úverového prísľubu.

Ďalším problémom, ktorý konatelia pripomenuli je, že spoločnosť Corporate Legal nedisponuje potrebnou technikou ani personálnymi kapacitami. Podľa Budzaka firma nepredložila dokumenty o tom, že disponuje potrebnou technikou na zabezpečenie vysielania, hoci to podmienky vyžadujú.

Konflikt záujmov?

„Nikto nevie odpovedať na otázku, kto je Corporate Legal, ani v jednom materiáli nebol predložený doklad, že by vlastnila techniku, alebo že by mohla v budúcnosti s technikou disponovať. Žiaden personál sme nevideli, pričom konateľ je stále registrovaný v advokátskej komore,“ argumentoval Budzak.

Podľa konateľov tu ide aj o konflikt záujmov. Ako uviedol Kodaj, jeden z členov rady, ktorý hlasoval za pridelenie frekvencií spoločnosti Corporate Legal, je zároveň zamestnancom spoločnosti, s ktorou má Corporate Legal predbežne uzatvorenú zmluvu o prenájme priestorov a zmluvu o šírení rozhlasového vysielania. „Tieto zmluvy zabezpečia zamestnávateľovi člena rady ročný obrat 950 000 eur. To je jasný konflikt záujmov,“ zhrnul Kodaj.

Frekvencie platia do konca roka

Rádio Viva bude vysielať už len do konca budúceho roka. Na 28 frekvenciách Vivy bude od 22. decembra 2013 vysielať nové INFO Rádio. Rozhodla o tom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v jarnom výberovom konaní na obsadenie frekvencií pre rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa začalo v pondelok 14.mája.

Ako uviedol predseda RVR Miloš Mistrík, o všetky frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Viva, mali záujem štyria uchádzači, nakoniec sa pre nedodanie dokumentov rozhodovalo medzi tromi a rada z nich vybrala spoločnosť Corporate Legal, s.r.o.

Podľa Mistríka je to spoločnosť, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami a deklarovala dostatok zdrojov. Hlasovanie o nej nebolo v licenčnej rade jednomyseľné, päť členov hlasovalo za a štyria proti.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM