Webnoviny - Svet

Greenpeace neuspela so žalobou na dostavbu Mochoviec

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 11. mája (WEBNOVINY) – Organizácia Greenpeace neuspela so svojou žalobou proti Úradu jadrového dozoru, ktorá sa týkala dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.

Žalobu ochranárov dnes zamietol senát bratislavského krajského súdu.

Greenpeace namietala, že v prípade povoľovacieho konania nebola doň prizvaná a zároveň bolo povolenie vydané bez predchádzajúceho posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Po doručení písomného odôvodnenia verdiktu sa s najväčšou pravdepodobnosťou odvolajú.

„Rozhodnutie súdu hodnotíme pozitívne,“ uviedol riaditeľ legislatívno-právneho odboru ÚJD Martin Pospíšil. „Bolo vydané rozhodnutie v prospech úradu, čím sa finálne potvrdila správnosť postupu,“ dodal.

Pred súdom argumentovali tým, že pri povoľovaní zmeny stavby pred dokončením Mochoviec 3. a 4. neprichádza k povoľovaniu novej činnosti a rovnako k povoľovaniu nového rozsahu činnosti elektrárne.

„Ide stále o jadrovú elektráreň s rovnakým naprojektovaným výkonom, pracujúcou na rovnakom princípe,“ poznamenal právny zástupca ÚJD s tým, že k zmene stavu Jadrovej elektrárne Mochovce príde až povolením na uvádzanie do prevádzky, čo je dlho pred nami.

Pospíšil je presvedčený, že tak, ako sa vyjadrilo ministerstvo životného prostredia, ktoré je príslušné rozhodovať, neboli naplnené podmienky pri spomínanej zmene vypracovať posudok vplyvov na životné prostredie. Myslí si, že zmeny, ktoré sa v rámci dostavby majú vykonať, prispejú k vyššej bezpečnosti elektrárne a tým aj k eliminácii možných vplyvov na životné prostredie.

Rovnako je presvedčený, že do povoľovacieho konania bola prizvaná verejnosť tým, že sa k nemu vyjadrovali volení zástupcovia dotknutých obcí.

Záverečné stanovisko s pripomienkami Greenpeace

Pripomienky Greenpeace sa podľa neho premietnu do záverečného stanoviska, ktoré bude pripojené ku kolaudačnému konaniu a povoleniu na uvádzanie Mochoviec 3. a 4. do prevádzky.

„Tam sa opätovne otvorí táto možnosť, pretože až týmto konaním mení jadrová elektráreň svoj status. Zo statusu rozostavanej elektrárne prechádza do ekonomickej prevádzky,“ uviedol Pospíšil.

Právna zástupkyňa Greenpeace Eva Kovačechová bola z verdiktu súdu sklamaná.

„Hlavne preto, že Slovensko naďalej ignoruje Aarhuský dohovor a stanovisko všeobecne rešpektovaného Aarhuského výboru a jeho závery,“ zdôraznila.

Prekvapená aktivistka

Aarhuský výbor v minulosti podľa Greenpeace rozhodol v ich prospech a potvrdil, že Slovensko porušilo práva verejnosti pri povoľovaní 3. a 4. bloku Mochoviec. Andrea Zlatňanská z Greenpeace zdôraznila, že stanovisko ÚJD ich naďalej prekvapuje, keď tvrdí, že pripomienky Greenpeace je pripravený prijať po dokončení stavby v rámci kolaudačného konania.

„Načo budeme pripomienkovať niečo, čo je hotové, keď nemôžeme ovplyvniť proces,“ zdôraznila Zlatňanská. Greenpeace nesúhlasí ani s argumentom ÚJD, že verejnosť bola prizvaná do povoľovacieho procesu dostavby 3. a 4. bloku elektrárne.

„Povedal, že verejnosť bola prizvaná vo forme volených zástupcov obcí. To nie je verejnosť, ani v zmysle právneho poriadku SR a už vôbec nie v zmysle Aarhuského dohovoru,“ zdôraznila Kovačechová.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM