Hlohovecká učiteľka na rovinu: Andrea nám prezradila, ako skutočne vyzerá práca pedagóga

Práca učiteľa je skutočne poslaním? Nesúhlasíte? Pozrite sa ako to je v skutočnosti. Každodenné problémy učiteľa nám priblížila jedna z ich radov...

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Hlohovecká učiteľka na rovinu: Andrea nám prezradila, ako skutočne vyzerá práca pedagóga
Zdroj: Dnes24.sk

Jedna z mnohých, ktorí vyjadrili svoj názor na protestnom zhromaždení je aj Andrea Geseová. Učí 14 rokov. Pôsobila na prvom i druhom stupni ZŠ a teraz vyučuje umelecké predmety na SOŠ v Hlohovci deviaty rok. Vedie tiež keramickú dielňu na ZŠ Dvorníky a mimo vyučovania vedie umelecké krúžky pre deti a dospelých. Popri vlastnej tvorbe sa venuje dobrovoľníctvu, arteterapii a canisterapii. Aká je skutočne práca učiteľa a čo ju viedlo k zapojeniu do štrajku nám prezradila v rozhovore.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa zapojili do štrajku?

Dlhšie vnímaný pocit, že školstvo a post učiteľa je na chvoste spoločnosti. Pozorované a vlastné skúsenosti.

Ako vnímate situáciu v školstve? V čom vidíte najväčšie problémy?

Predmetom i nástrojom nášho povolania je žiak. Dostanete ho v rôznej kvalite od rodičov, od iných učiteľov a s jeho vlastným záujmom či nezáujmom na sebe pracovať.

S tým, že ho ďalej cibríte, zdokonaľujete pri všetkých podmienkach, ktoré sú pre vás i pre neho pripravené. A tie podmienky sú absolútne nedostačujúce. V školstve chýbajú predovšetkým dve veci: skutočný záujem vlády a spoločnosti a financie.

Školstvo ničí tiež prílišná liberalita, zle uplatňovaná „demokracia“ v školských laviciach, slabá ochrana učiteľa, nelogické, zbytočné a nefunkčné reformy, normatívne financovanie, nútiace vedenie škôl k prijímaniu „všetkých“ bez skutočného výberu, ktorý sa stal vlastne len formalitou, chýbajúci vzájomný vzťah rodič – učiteľ, založený na vzájomnej úcte a dôvere, prefeminizovanie a chýbajúci muži, ktorí uprednostnia lukratívnejšie povolanie

Chýba sito, pre výber kvalitných učiteľov už na vysokej škole, chýbajúce učebnice, hlavne pre odborné predmety, nedostatočné vybavenie odborných tried, predražené samoúčelné projekty, ponižujúci, komplikovaný kreditový systém.

Je práca učiteľa skutočne poslaním?

Áno, práca učiteľa je skutočným poslaním, a tým poslaním nie je vytvoriť kopírku vedomostí, ale naučiť vedomosti využívať pre osobný rozvoj a dobro celej spoločnosti.

Učiteľ je idealista a verí svojej práci a žiakom. Učiteľ je aj realista a preto opakuje ako papagáj do nekonečna odučené, povedané… lebo vie, že tie mladé hlavy zaujíma čosi úplne iné. A je tiež vizionár, lebo vie, že to jedného dňa zužitkujú.

Učiteľ nielen učí, ale v podstatnej miere aj vychováva a mnohokrát supluje aj chýbajúcu rodinnú výchovu a absentujúce kladné vzťahy v rodine.

Čo vás zvykne čakať po návrate zo školy?

Začínajúci učiteľ alebo učiteľ ktorý dostane nový predmet do úväzku, venuje naštudovaniu učiva obrovský kus voľného času zháňaním materiálov, odborných kníh… Neskôr, keď sa dostane do hĺbky problematiky, chystá písomky, ich opravy, pátra po zaujímavých podnetoch, nových nápadoch… pre výtvarníkov to znamená tiež mimoškolské návštevy ateliérov, galérií, výstav a príprava materiálu na výučbu.

Ako je to s prázdninami, ktoré sa často spomínajú?

Cez prázdniny si musíme čerpať dovolenku a keďže je prázdninových dní viac ako dní dovolenky, musíme si zostávajúce dni nadrobiť. Prvý a posledný týždeň letných prázdnin sú učitelia v škole a pracujú na príprave alebo ukončení školského roka.

Je štrajk len o platoch?

Nie, nie je to len o platoch. Ak by išlo len o peniaze učitelia by sa v takomto množstve a v takej sile nedokázali zjednotiť a jednať. Situácia v školstve je dlhodobo po mnohých stránkach zúfalá a v podstate sa roky nerieši a stagnuje. Dôkazom toho sú i nefunkčné a nelogické a tým pádom zbytočné školské reformy. Mnoho z daných problémov som spomenula vyššie.

Môže vás zaujímať:

FOTO a VIDEO z demonštrácie učiteľov v Hlohovci: Kedy by sa malo na základkách opäť začať učiť?

Štrajk učiteľov, aktuálne INFO: Ako presne sa dotýka škôl v Hlohovci?

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame