Webnoviny - Svet

Kauzu múru v Ostrovanoch prokuratúra odložila

WEBNOVINY.SK

PREŠOV 29. decembra (WEBNOVINY) – Okresná prokuratúra v Prešove odložila podnet, ktorý súvisí s možným porušením zákona pri výstavbe betónového múra v Ostrovanoch v okrese Sabinov. Agentúre SITA to potvrdil prešovský okresný prokurátor Michal Glevaňák, ktorý po prešetrení všetkých okolností vo svojom písomnom stanovisku uvádza „že v danom prípade nie je dôvod na vykonanie prokurátorského opatrenia,“ a preto podnet odkladá. Za Rómsku iniciatívu Slovenska podal podnet jej podpredseda pre zahraničné veci a ľudské práva Miroslav Lacko ešte 27. októbra. Vo svojom podaní žiada prešetriť, či postavením múru v Ostrovanoch nedošlo k porušeniu zákona verejným činiteľom, konkrétne starostom obce Cyrilom Revákom, k zneužívaniu finančných prostriedkov z obecného rozpočtu a porušeniu základných práv a slobôd občanov, ďalej k diskriminácii rómskej národnostnej menšiny v obci.

Kontroverzný múr oddeľuje záhrady siedmich majiteľov nehnuteľností od časti rómskej osady. Ohradu postavila obec zo svojich peňazí, investičnú akciu schválili poslanci na dvoch zastupiteľstvách vo februári a opakovane v auguste 2008. V zápisnici sa uvádza, že výstavba betónového oplotenia je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého „obyvateľ obce má právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci“. Poslanci vtedy tiež rozhodli, že pôjde o výstavbu oplotenia na pozemkoch fyzických osôb, každý z majiteľov pozemkov ohlási výstavbu ako drobnú stavbu.

Prokuratúra skúmala stavebné povolenia, či pri výstavbe nedošlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Glevaňák uviedol, že prokuratúra nezistila v tomto smere žiadne nezákonnosti. Obci Ostrovany ako vecne a miestne príslušnému stavebnému úradu doručilo sedem stavebníkov ohlásenia o drobnej stavbe, ktoré obsahovali potrebné údaje aj všetky prílohy. Podľa dokumentácie príslušný stavebný úrad vydal 28. septembra tohto roka súhlas na realizáciu drobnej stavby. Oplotenie realizovala začiatkom októbra firma, ktorá vyhrala výberové konanie vypísané obcou. Stavba stála obecnú kasu 13-tisíc eur.

V stanovisku prokuratúry sa ďalej uvádza, že o výsledkoch šetrenia, ktoré sa týkajú podozrenia zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vynaložením finančných prostriedkov z obecných peňazí, bude predkladateľ podnetu vyrozumený dozorujúcim prokurátorom. Prípadnú trestno-právnu zodpovednosť starostu obce prokuratúra odstúpi na preverenie policajným orgánom.

Podpredseda Rómskej iniciatívy Slovensko Miroslav Lacko pre SITA uviedol, že stanovisko prešovskej okresnej prokuratúry zaslali zahraničným právnym expertom na posúdenie, či nie je v rozpore s medzinárodným právom. O podnete ešte v októbri informovali podrobne dve mimovládne organizácie European Network Against Rasism a European Roma Rights Centre. Ide o medzinárodné organizácie pracujúce v oblasti boja proti diskriminácii Rómov, ktoré vyzývajú na dodržiavanie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a politických práv Rómov. Podľa Lacka postavením ohrady v Ostrovanoch došlo k diskriminácii Rómov a múr ich separuje od ostatnej časti obce. Finančné prostriedky boli podľa neho vynaložené neefektívne. Preto ich politická strana urobí všetky právne kroky, aby múr v Ostrovanoch museli zbúrať.

Podľa starostu Cyrila Reváka aj dotknutých majiteľov záhrad úlohou múru je chrániť majetky občanov obce pred nájazdmi zlodejov z rómskej osady a zabrániť fyzickým útokom na vlastníkov pozemkov. Nejde o žiadnu segregáciu, múr Rómom nebráni v pohybe po obci. Kovové pletivo, ktoré zakaždým zničili, teraz nahradili betónovou ohradou. Išlo o opatrenie, ktorým obec reagovala na vysokú kriminalitu. Súhlas na stavbu od rómskych susedov nepotrebovali, lebo tí majú načierno postavené chatrče a nie sú majiteľmi pozemkov.

V Ostrovanoch žije asi 1 620 obyvateľov, z nich je 1 150 Rómov. V susedných Šarišských Michaľanoch v tomto roku došlo k dvom tragédiám, ktoré spôsobili mladí ľudia z Ostrovian. Jeden mladík pre fľašu alkoholu nožom usmrtil majiteľku Večierky. Pri krádeži televízora dvaja mladíci napadli strážnika, ktorý prišiel o oko a utrpel aj ďalšie ťažké zranenia.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM