Webnoviny - Svet

Kultúrno-osvetové zariadenia chceme udržať a sledovať, povedal Maďarič

WEBNOVINY.SK

<html xmlns=„http:/­/www1.webnovi­ny.sk/Newsml/xhtml­.xsd“> <head>
<title/> </head> <body>BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – Vláda má záujem na zachovaní siete kultúrno-osvetových zariadení. V stratégii osvetovej činnosti v stredu schválila vznik špecializovaného portálu kultúrno-osvetovej činnosti a tiež centrálnej databázy. Minister kultúry Marek Maďarič si myslí, že je potrebné sledovať všetky aktivity vrátane mimovládnych a neziskových organizácií. MK SR chce mať prehľad, podľa neho aj preto, aby vedelo posúdiť ich žiadosti o granty.

„Doposiaľ neexistuje systém pre koordináciu a sledovanie všetkých kultúrnych podujatí a kultúrno-osvetových aktivít na úrovni krajov, lokálnych iniciatív, aktivít občianskych združení, venujúcich sa osvete a iných neziskových organizácií. Neustále sa ukazuje silnejúca potreba vytvoriť jednotnú celoslovenskú databázu pre kultúrno-osvetovú činnosť, s ktorou by mohli pracovať a aktualizovať ju všetky zariadenia a subjekty kultúrno-osvetovej činnosti. Nedostatočné je taktiež vnímanie a definovanie verejného záujmu v oblasti kultúry,“ uviedlo MK SR v stratégii rozvoja osvetovej činnosti.

Do júla budúceho roku rezort prehodnotí súčasný osvetový zákon a pripraví jeho novelizáciu. Nanovo sa má definovať základné poslanie kultúrno-osvetových zariadení, ich stav, vzájomné prepojenie; stanoviť povinnosť štátu a územnej samosprávy pravidelne a systematicky prispievať na kultúru. Dovtedy má byť jasné, aké minimálne vybavenie majú mať kultúrno-osvetové centrá aj ich kategorizácia.

Do júna tohto roku sa má pri Národnom osvetovom centre (NOS) zriadiť Ústredná rada záujmovej umeleckej činnosti ako poradný orgán. Do konca roka v spolupráci so samosprávami a ministerstvom školstva pripraví zásady realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti na roky 2010 až 2015 a ich finančného zabezpečenia, ako aj systému podpory a prezentácie výsledkov jednotlivých oblastí kultúrno-osvetovej činnosti s dôrazom na záujmovú umeleckú činnosť a na tradičnú ľudovú kultúru.

SITA</body> </html>

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie