Webnoviny - Svet

Mimoriadne januárové odpočty stavu plynomerov

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 23. decembra (WN/PR) – V súvislosti s vydaným cenníkom za dodávku zemného plynu pre domácnosti a maloodberateľov od 1. januára 2010, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje, že počas prvých dvoch januárových týždňov sa uskutočnia mimoriadne kontrolné odpočty stavu plynomerov zákazníkov SPP. Tieto odpočty pre SPP zabezpečí spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Vzhľadom na vysoký počet potrebných odpočtov, keď treba v krátkom časovom horizonte odčítať spotrebu zemného plynu pre takmer 1 milión domácností, budú fyzické odpočty vykonávať okrem interných pracovníkov SPP – distribúcia aj externí odpočtári.

SPP – distribúcia, a.s. preto zdvorilo žiada všetkých odberateľov zemného plynu zaradených do kategórie domácnosti a maloodber, aby v období 1. – 15. januára 2010 umožnili odpočtárom prístup k plynomerom. Zákazníkom s dohodnutou tarifou D1, ktorí využívajú zemný plyn len na varenie, nebude vykonaný mimoriadny fyzický odpočet, namiesto toho bude vykonaný odhad spotreby podľa platnej metodiky schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zákazníkom zaradených v 1. cykle tzv. januárovom, bude vykonaný len riadny cyklický fyzický odpočet bez ohľadu na dohodnutú tarifu.

V prípade, že ani pri opakovanej návšteve nezastihnú odpočtári zástupcu domácnosti, a teda nebudú môcť odčítať stav plynomeru, zanechajú odpočtári korešpondenčný lístok, ktorý môže zákazník vyplniť a zaslať poštou na náklady spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. alebo odpočet stavu plynomeru môžu zákazníci SPP nahlásiť aj telefonicky na Zákazníckej linke 0850 111 363 počas pracovných dní od 7 do 20 h, prípadne e-mailom na adresu: zakaznickalinka@spp.sk. Ak však požadovanú informáciu o aktuálnom stave na plynomeri SPP – distribúcia, a.s. nezíska do 24. 1. 2010, spotrebu zemného plynu odhadne na základe poslednej známej skutočnej 12-mesačnej spotreby zemného plynu alebo na základe predpokladanej ročnej spotreby (u nových zákazníkov).

Mesačné preddavky od januára 2010 sa pre zákazníkov SPP automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, t.j. pri ročnej fakturácii.

SPP – distribúcia upozorňuje odberateľov zemného plynu, že odpočtári poverení výkonom odpočtov vôbec neinkasujú žiadne platby. Úlohou odpočtára je len fyzické odčítanie aktuálneho stavu plynomera, nikdy nie vyberanie, či preplácanie hotovosti. Odpočtári nikdy nepožadujú predkladanie dokladov totožnosti od zákazníkov, pretože to nepotrebujú k výkonu svojej práce.

Interní zamestnanci SPP – distribúcia, ako aj externí odpočtári, ktorí pracujú v mene spoločnosti SPP – distribúcia, sa na požiadanie odberateľa musia preukázať služobným preukazom.

V prípade pochybností o konkrétnom odpočtárovi si zákazníci môžu overiť jeho totožnosť a oprávnenie na výkon odpočtu na Zákazníckej linke 0850 111 363, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a je k dispozícii v pracovných dňoch od 7. do 20 hod.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (http://www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energie na slovenskom ako aj medzinárodnom trhu. Ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy, ktoré smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %). Predmetom činnosti SPP je obchod so zemným plynom a zabezpečovanie obslužných, podporných a servisných služieb.

SPP – distribúcia, a.s. (http://www.spp-distribucia.sk) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre približne 1,5 milióna odberateľov na Slovensku. SPP – distribúcia a.s. zabezpečuje 2 druhy odpočtov – riadne cyklické ročné odpočty a mimoriadne kontrolné odpočty stavu plynomerov popri dodávke plynu k samotným odberateľom. Cyklické odpočty sa vykonávajú počas celého roka kvôli ročnej fakturácii spotreby zemného plynu. V priebehu roka je každý mesiac odčítavaný stav plynomeru a fakturovaný odber zemného plynu jednej časti zákazníkov, teda nie všetkým naraz (v rámci celého Slovenska sú odberatelia zaradení do 12 cyklov). Druhý typ odpočtov sú mimoriadne kontrolné odpočty, ktoré sa realizujú napríklad v súvislosti s plánovanými zmenami, kvôli novým cenám za dodávku zemného plynu.

Kontakt: Ivana Zelizňáková, komunikačná manažérka SPP – distribúcia, a.s.; tel.: 02 5869 2605, ivana.zeliznakova@spp-distribucia.sk

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM