Webnoviny - Svet

Mladí bádatelia si prevzali ceny Scientia Pro Futuro 2011

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 10. novembra (WBN/PR) – V dňoch 7. – 9. novembra 2011 v Kongresovom centre Technopol v Bratislave sa uskutočnila Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2011. Hlavnú cenu Scientia Pro Futuro – cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt získali mladí bádatelia z Košíc, Brezna a Prešova.

Na súťaži Scientia Pro Futuro 2011 žiaci stredných škôl predstavili 52 bádateľských projektov z rôznych oblastí vedy a techniky. Hlavná cena Scientia Pro Futuro – cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt bola udelená autorom troch žiackych bádateľských projektov mimoriadnej kvality: Michalovi Fabianovi a Michalovi Haberovi z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach za projekt „Vplyv magnetického poľa na tečenie ferokvapalín s voľným povrchom“, Petrovi Horváthovi z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne za projekt „Syntéza nových triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektrofoto­metrickom stanovovaní kadmia“ a Tiborovi Porubänovi z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove za projekt „Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy ľudí“. Cena Scientia Pro Futuro – cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola udelená aj pedagogickým zamestnancom, ktorí sa oceneným žiakom počas riešenia projektov venovali: RNDr. Márii Švikovej z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, PaedDr. Jane Chlebušovej z Gymnázia v Brezne a RNDr. Ingride Papajovej, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Cena ministra pozostáva z diplomu a finančnej odmeny 250 € pre žiaka a 500 € pre pedagóga.

Ďalší mladí bádatelia boli odmenení 18 špeciálnymi cenami, ktoré predstavujú postupy na medzinárodné súťaže vo vede a technike a študijné pobyty, ktoré sa uskutočnia v USA, Číne, Holandsku, Turecku, Švajčiarsku a Portugalsku, 10 cenami partnerov súťaže a 9 čestnými uznaniami Americkej organizácie pre vzdelávanie k vede – Society for Science and the Public.

Scientia Pro Futuro je odborná súťaž určená pre žiakov stredných škôl, ktorej cieľom je aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike a povzbudiť ich k ďalšiemu bádaniu a voľbe budúceho povolania v oblasti vedy a techniky.

Celoštátnu súťažnú prehliadku bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro vyhlasuje a organizuje Mladí vedci Slovenska, o. z. Spoluorganizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0351–09. Hlavným partnerom súťaže sú Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. Viac informácií o súťaži Scientia Pro Futuro nájdete na internetovej adrese http://www.scientiaprofuturo.sk.

RNDr. Ján Šípoš, CSc. predseda Mladí vedci Slovenska, o. z.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM