Webnoviny - Svet

Nálada v priemysle sa v auguste zlepšila

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 30. augusta (WEBNOVINY) – Nálada v slovenskom priemysle sa po dvoch mesiacoch zhoršovania v auguste opäť zlepšila. Podľa konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR totiž hodnota indikátora dôvery v priemysle stúpla z júlových záporných 7,3 bodu na kladných 2,3 bodu, čím sa priblížil k úrovni dlhodobého priemeru. "Vývoj indikátora ovplyvnilo očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch, ako aj pokles zásob priemyselných výrobkov,“ uvádza Štatistický úrad SR.

Trend priemyselnej produkcie bol oproti predchádzajúcemu mesiacu klesajúci, saldo sa znížilo o 4 body na mínus 2 body a jeho hodnota je 20 bodov pod dlhodobým priemerom. S poklesom počíta väčšia časť respondentov, hlavne v odvetví výroby počítačov, elektronických a optických výrobkov, v chemickom priemysle a dodávke elektriny, plynu a pary. Rast zaznamenali hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a textilu, odevov, kože a kožených výrobkov.

Saldo celkového dopytu po priemyselnej produkcii v auguste pokleslo o 6 na záporných 26 bodov. Pokles bol vo všetkých odvetviach a to hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, kovov a kovových konštrukcií a vo výrobe potravín. Rozhodujúca väčšina respondentov, 69 %, označila celkový dopyt ako dostatočný.

V zahraničnom dopyte sa konjunkturálne saldo znížilo o 3 body. Pokles predpokladajú, podobne ako v domácom dopyte, respondenti výroby počítačov, elektronických a optických výrobkov, kovov a kovových konštrukcií a výrobe potravín. Rast neočakávajú v žiadnom odvetví. Podiel respondentov, ktorí považujú úroveň zahraničného dopytu za dostatočnú je 71 %. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa oproti júlu znížilo o 13 na mínus 6 bodov. Zásoby sa znížili len vo výrobe dopravných prostriedkov a ostatných nekovových výrobkov. Výraznejšie vzrástli v ťažobnom priemysle. Až 83 % respondentov však považuje ich stav za primeraný.

Očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v auguste zvýšili o 22 na 27 bodov. Výraznejší rast produkcie predpokladajú producenti počítačov, elektronických a optických výrobkov, kovov a kovových konštrukcií a dopravných prostriedkov. Pokles očakávajú len v dodávke vody a v chemickom priemysle.

Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v auguste pokleslo oproti júlu o 14 na záporných 7 bodov. So znižovaním cien počítajú hlavne vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. Zvyšovanie cien predpokladajú vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, potravín a drevených a papierových výrobkov.

Saldo zamestnanosti v auguste mierne vzrástlo o jeden bod. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení a počítačov, elektronických a optických výrobkov, podľa regiónov hlavne v Trnavskom kraji. Znižovanie počtu zamestnancov sa očakáva najmä vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a dodávky elektriny, plynu a pary, podľa regiónov v Prešovskom kraji.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM