Webnoviny - Svet

NOC: Výstava plevenských výtvarných umelcov

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 30. júna (WBN/PR) – Ministerstvo kultúry Bulharskej republiky, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Národné osvetové centrum a Bulharský kultúrny inštitút Vás srdečne pozývajú na VÝSTAVU PLEVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV – maľba, grafika a plastika.

Miesto konania: DVORANA MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava Otvorené denne od 10,00 hod. do 18,00 hod. okrem pondelka Slávnostné otvorenie: 1.7.2010 o 16,0­0 hod. Výstava potrvá do 16.7.2010

Výstava, ktorú vám ponúkame, predstavuje diela bulharských výtvarníkov, ktorí žijú a pracujú v Plevene. Je to skupina piatich umelcov, ktorých tvorba zastáva svoje pevné miesto v bulharskej výtvarnej kultúre. Okrem priateľstva ich spájajú aj estetické a duchovné princípy. Ich súdržnosť, utváraná viac ako 20 rokov, nie je náhodná. Je výsledkom osobných iniciatív a entuziazmu, ale aj rôznych okolností a provokácií. V niektorých prípadoch a v súvislosti s konkrétnymi podujatiami sa skupina rozrastala a priberala ďalších umelcov. Bolo to najmä pri aktivitách celoštátneho a medzinárodného charakteru, ktoré si vyžadovali vysokú profesionálnu úroveň, čo je základom každej kolektívnej aktivity skupiny, nezávisle od času a miesta.
Pri prezentácii mnohých výstav skupiny robí dojem odlišné žánrové a štylistické pôsobenie jednotlivých diel. Využívajúc rozličné prostriedky maľby, grafiky a plastiky výtvarníci narábajú originálnym plastickým jazykom, aby pretlmočili divákom svoje myšlienky a emócie. Ich diela sú výrazom konkrétnych emotívnych stavov, fantázie a talentu.
Tvorivé biografie autorov zahŕňajú množstvo individuálnych a kolektívnych výstav, rôzne ceny, ako aj účasť na výtvarných sympóziách a plenéroch. Preto sú ich diela známe odborníkom a milovníkom výtvarného umenia nielen v Bulharsku, ale i vo svete. Do vašej pozornosti predkladáme niektoré názory a komentáre kolegov a teoretikov umenia.
…Skôr uzavretý ako hlučný, viac dôsledný, zahĺbený a seriózny než verejný autor, ktorý ovláda maliarsku látku a priestorovú štruktúru obrazu, Ivan Velčev nám predstavuje krásne, hlboko emotívne umenie, štylisticky a sugestívne moderné – je to umenie výtvarníka, ktorý žije s nádejami, ilúziami a nepokojom doby, ktorý rozmýšľa a cíti srdcom. Je to umelec, ktorý pretvoril pochybnosť v mieru a dal trvalý život svojmu umeniu, ktorý ovláda tvorivé pôsobenie maliarskej matérie. A pre seriózneho umelca je to zárukou ozajstného tvorivého konania…

Svetlin Rusev

…Zdá sa mi, že práve obraz je tým jadrom, ktoré sústreďuje najintímnejšie autorské emócie pri jeho dotyku s výtvarným umením. Aj keď konkrétne inšpirácie vytvoriť obraz môžu prichádzať z rôznych miest (priame dojmy, spomienky, alebo fantázia), obraz pre Ivana Velčeva je autonómny plastický svet s vlastnými zákonmi a logikou. Jemná a delikátna emócia u autora je starostlivo a opatrne filtrovaná cez hlboký a postupné rozvíjaný filter maliarskeho problému a budovania formy, brilantných farebných harmónií, priestorových riešení a kompozičnej organizácie…

Čavdar Popov

…Rozprávkovo mystický, očarujúci a fantastický svet, doplnený humorom, ironickými a z častí erotickými prvkami – taká je poetickosť Plamena Penova.

Farba je šetrne použitá, je v pozadí a zvýrazňuje a dopĺňa celkovú kompozíciu. Realita a fantázia, mytologické a metafyzické – také sú majstrovské diela Plamena. Pomocou zriedkavej a prácnej techniky intaglia výtvarník nám ukazuje vysoký stupeň fantázie, inšpirácie a vtipu…

René Simer

… Poetická atmosféra v krajinomaľbe Chinka Chinkova je v súlade s pocitom reálnosti motívu. V tom je podstata jeho jedinečnosti – v delikátnej kombinácie pravdepodobnosti s podmienenosťou, čo pridáva jeho dielam romantické teplo. Delikátne maliarske harmónie jemných a zložitých tónov a difúzneho svetla ponárajú obrazový motív do atmosféry meditácie a ticha…

Anelia Getova

… Typické pre Ubavku Tončev sú sloboda a pružná forma, nerovnomerné priestorové pauzy, kde asymetrickosť a deformácie sú nabité veľkou expresivitou. Priestor v kompozícii je často chápaný aj ako dutinu – zvláštnosť, ktorá dosahuje špecifickú psychologickú nuansu. Niekedy tento moment má aj obrazovú výraznosť bez toho, aby obmedzovalo divácke vnímanie do dvojrozmernosti. Improvizátorská sloboda a estetika v tvorbe Ubavky nám pripomína emocionálne nabitú džezovú skladbu…

Anelia Getova

… Napriek malému formátu, sa Konštantínovi Simeonovi darí vytvoriť svojráznu monumentálnosť vo svojich plastík. Súčasne táto zvláštnosť je sprevádzaná jemnou výraznosťou akcentovaného a detailovaného plastického momentu. Takto sochár nielen že vyjadruje špecifiku malého formátu, ale vytvára i bohaté a rôznorodé plastické sugescie. Harmonické znenie, obrazné zmýšľanie a moderná estetická forma, temperament a duchovná hĺbka – sú to vzácne prednosti v umení tohto autora.

Viac informácií na www.nocka.sk

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM