Päť organizácií vlani prišlo o uznanie národného športového zväzu

Piatim organizáciám vlani odobrali uznanie národného športového zväzu.

Ilustračný obrázok k článku Päť organizácií vlani prišlo o uznanie národného športového zväzu
Zdroj: pixabay.com

Uvádza sa to v Správe z činnosti hlavného kontrolóra športu z roku 2017. Počas stredajšieho rokovania vlády o tom informovala hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová. Kabinet vzal správu na vedomie.

Išlo o Slovenskú lyžiarsku asociáciu, Slovenskú asociáciu amerického futbalu, Slovenský zväz psích záprahov, Združenie šípkarských organizácií a Slovenskú squashovú asociáciu. Na základe nesplnenia lehoty na odstránenie nedostatkov v stanovách týchto päť organizácií stratilo spôsobilosť prijímateľa verejných zdrojov.

V priebehu uplynulého roka sa vykonalo 82 kontrol súladu stanov národných športových zväzov (NŠZ) a osem sa ich vykonalo v národných športových organizáciách (NŠO). Zo zistení vyplýva, že v niektorých kontrolovaných subjektoch nebol definovaný zástupca športovcov a športových odborníkov ako členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať, neaplikovalo ho 39 národných športových zväzov.

Okrem toho v 38 prípadoch nebol definovaný zástupca športovcov ako člen najvyššieho výkonného orgánu. V 38 národných športových zväzoch nebol určený orgán na riešenie sporov. V stanovách v 52 prípadoch nemali športové zväzy upravené osoby, ktoré sú oprávnené zvolať mimoriadne zasadnutie.

Zákon o športe zakotvil vo svojich ustanoveniach povinnosti NŠZ a NŠO, ktoré sa týkajú povinne zverejňovaných údajov. Dôvodom sú kontroly športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z verejných zdrojov. „Kontrolu môže vykonávať štát, ale aj jednotliví členovia NŠZ a NŠO či široká verejnosť. Súčasne povinnosť zverejňovania slúži ako prostriedok skvalitnenia efektívnej správy a riadenia športových organizácií,“ píše sa v správe.

V septembri 2017 bolo oslovených 63 národných športových zväzov so žiadosťou o preukázanie zverejnenia povinne zverejňovaných údajov podľa jednotlivých ustanovení zákona o športe. Na žiadosť odpovedalo 36 národných športových zväzov. U 27 národných športových zväzov začala odborná kontrola povinne zverejňovaných údajov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame