Lucia Šútorová Rôzne

Petra z Nitry zastúpi slovenskú mládež v OSN: Čaká ju aj summit v New Yorku, ROZHOVOR

Nitrianskej rodáčke sa bude v životopise vynímať zaujímavá funkcia. Počas jedného roka bude zastávať prestížnu pozíciu mládežníckeho delegáta Slovenska v OSN.

Ilustračný obrázok k článku Petra z Nitry zastúpi slovenskú mládež v OSN: Čaká ju aj summit v New Yorku, ROZHOVOR
2
Galéria

Petra Pauerová má len 22 rokov a jej meno sa už spája s funkciou v Organizácii Spojených národov (OSN), v rámci ktorej bude jeden celý rok ako delegátka zastupovať slovenskú mládež.

Rodáčka z Nitry momentálne študuje na UKF a v septembri nastúpi do 3. ročníka v odbore Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá.

Funkcia ju zavedie napríklad na klimatický summit do New Yorku, ktorý sa bude konať 21. septembra a zúčastní sa aj Valného zhromaždenia OSN.

Viac o samotnej funkcii delegátky mládeže Slovenska v OSN nám študentka Petra Pauerová prezradila v rozhovore.

Že existuje delegát mládeže Slovenska v OSN možno mnohí nevedeli. Priblížte nám túto funkciu.

„Funkcia mládežníckeho delegáta bude teraz fungovať druhým rokom po 5-ročnej pauze. Predo mnou túto pauzu prelomil Dominik Porvažník, ktorý bol delegátom za obdobie 2018/2019. Táto funkcia, respektíve možnosť, vznikla z iniciatívy OSN, ktorú sa Slovensko rozhodlo využiť. Jej zámerom je priblížiť mládeži činnosti OSN, ale taktiež šíriť povedomie o Cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) a o Agende 2030, ktorá na ciele nadväzuje.“

Ako ste sa stala mládežníckou delegátkou Slovenska v OSN?

„V rámci školy potrebujeme absolvovať povinnú prax v treťom ročníku, tak som si ju začala pomaly hľadať aj ja. Počas tohto procesu hľadania povinnej praxe mi túto možnosť predstavila jedna z mojich super vyučujúcich. Prvé kolo tvorila online prihláška, kde sa nachádzalo viacero úloh od zostavenia ročného plánu agendy, anglickej eseje po predstavenie dobrovoľníckej činnosti. Druhé kolo spočívalo v osobnom pohovore, kde som nielen prezentovala mnou navrhnutú agendu z prvého kola, ale už aj priamo odpovedala na otázky členov výberovej komisie, ktorú tvorili predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva zahraničných vecí, Iuventy a Akram (Asociácia krajských rád mládeže).“

Aké boli podmienky výberu?

„Podmienky výberu neboli nijak špecifické. Celá výzva, byť mládežníckym delegátom, spočíva v tom, aby sa mohli mladí ľudia angažovať. Takou najšpecifickejšou podmienkou bolo vekové ohraničenie od 18 do 25 rokov, ďalej ovládať anglický jazyk a mať záujem o dianie vo svete.“

Koľko sa prihlásilo záujemcov?

„Ak si správne pamätám, tak v prvom kole sa prihlásilo 26 adeptov a do druhého kola na pohovor boli vybraní šiesti.“

Čo patrí medzi vaše hlavné úlohy?

„Mojou hlavnou úlohou je tvoriť prepojenie slovenskej mládeže s medzinárodným dianím v OSN, respektíve zastupovať slovenskú mládež na pôde OSN. Ja osobne považujem za svoju hlavnú úlohu prácu tu na Slovensku. V spolupráci s Iuventou sa budú počas roka konať jednotlivé prednášky a workshopy na témy ako ciele udržateľného rozvoja a prečo sú potrebné, ale taktiež chcem pokračovať v tom čo započal môj predchodca Dominik, ktorý do workshopov pripojil časť venovanú mediálnej gramotnosti.“

Budete pôsobiť len v rámci Slovenska alebo aj v zahraničí?

„Moje hlavné pole pôsobnosti je samozrejme na Slovensku, ale budem prítomná aj na 74. Valnom zhromaždení OSN a na Youth climate summit.“

Kam budú smerovať vaše prvé kroky ako delegátky?

„Najbližšie ma čaká už spomínaná cesta na Youth climate summit a Valné zhromaždenie. Po mojom návrate sa plánujem vrhnúť do spomínanej spolupráce s Iuventou.“

Bude vaša práca aj finančne ohodnotená?

„Nie, táto pozícia nie je finančne ohodnotená. Pre mňa je podstatné to, že mi táto pozícia dáva možnosť ešte v pomerne mladom veku vyskúšať na vlastnej koži fungovanie OSN a taktiež mi dáva možnosť prezentovať Slovensko, čo si neuveriteľne vážim.“

Ako pozícia ovplyvní váš študentský život? Ostane vám pri jej vykonávaní čas na skúšky alebo musíte štúdium odložiť?

„Naďalej mienim ostať aktívnym študentom, keďže ma moje štúdium baví. Samozrejme, pred skúškami a bakalárskou prácou, ktorých splnenie a napísanie ma čaká mám rešpekt, ale od môjho predchodcu viem, že sa to dá zvládnuť.“

Akým hlavným témam sa chcete ako delegátka mládeže venovať?

„Mojím najväčším cieľom je dosiahnuť to, že medzi mladými ľuďmi už nebude primárne kladená otázka čo sú Ciele udržateľného rozvoja, ale otázka, čo všetko vieme spraviť pre to, aby sa jednotlivé ciele naplnili a tak zabezpečili komfortný život budúcim generáciám.“

Keďže budete zastupovať slovenskú mládež, čo podľa vás patrí na Slovensku k jej najväčším problémom a z čoho naopak dokáže ťažiť?

„Osobne si myslím, že veľkým problém je určitý stav apatie, ktorý mnoho mladých ľudí pociťuje, majú pocit, že ich hlas nič nezmení. To nie je pravda, naozaj, záleží na každom hlase a každý hlas vie niečo zmeniť, len sa netreba báť ho vysloviť.“

Petra z Nitry zastúpi slovenskú mládež v OSN: Čaká ju aj summit v New Yorku, ROZ
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie