Správy Krimi

Počítače v rukách kriminálnikov: Stávajú sa hlavným zdrojom šírenia detskej pornografie

Za trestný čin počítačovej kriminality sa považuje aj výroba detskej pornografie. Na odhalení takejto činnosti sa podieľa sieť Europolu.

Ilustračný obrázok k článku Počítače v rukách kriminálnikov: Stávajú sa hlavným zdrojom šírenia detskej pornografie
Zdroj: TASR

Pojem počítačová kriminalita nie je v trestných kódexoch definovaný, avšak pod pojmom počítačová kriminalita je možné v užšom zmysle slova rozumieť protiprávne útoky proti počítaču, teda protiprávne konania proti integrite alebo bezpečnosti počítačov, počítačových systémov alebo spracúvaných a skladovaných dát. Vysvetlila to pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP SR) Andrea Predajňová.

„Nepriama počítačová kriminalita obsahuje také trestné činy, na ktorých spáchanie sa ako nástroj použil počítač, alebo pri ktorých má počítač vedľajšiu príležitostnú úlohu. Počítačová kriminalita sa prelína so širokým okruhom trestnej činnosti vymedzenej v jednotlivých hlavách osobitnej časti Trestného zákona,“ dodala hovorkyňa GP SR.

Medzi trestné činy, pri ktorých sa počítač používa ako nástroj na ich spáchanie, sa zaraďujú i skutkové podstaty trestných činov výroby detskej pornografie podľa paragrafu 368 Trestného zákona, rozširovania detskej pornografie podľa paragrafu 369 Trestného zákona, prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení podľa paragrafu 370 Trestného zákona.

Viac technologických noviniek čítajte na www.fony.sk

„V trestnej činnosti takzvanej detskej pornografie spomínaných paragrafov sú počítačové systémy najčastejšie využívanou metódou vyhotovovania, ukladania a následného šírenia nezákonného obsahu. Väčšina tejto trestnej činnosti pochádza z prostredia sociálnych sietí. Časť trestných stíhaní je vedená na podklade hlásení Národným centrom pre nezvestné a vykorisťované deti (National Center for Missing and Exploited children), v ktorých sa objavujú údaje o internetovej identite a geografickej polohe. Údaje sú zasielané prostredníctvom Europolu, ktorý ich triedi do jednotlivých štátov EÚ. Uvedenú trestnú činnosť týkajúcu sa problematiky tzv. detskej pornografie je potrebné považovať za závažnú, aj vzhľadom na skutočnosť, že obeťami trestnej činnosti sú deti,“ dodala hovorkyňa GP SR.

Podľa jej slov v boji proti počítačovej kriminalite možno za prínosné považovať zriadenie Vnútroštátnej siete prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite, ktorej prvé zasadnutie sa konalo na začiatku novembra minulého roku Bratislave. Jej cieľom je zhromažďovanie a výmena praktických poznatkov týkajúcich sa počítačovej kriminality v rámci vnútroštátneho konania a medzinárodnej spolupráce, aplikačných problémov v rámci vyšetrovania počítačovej kriminality, poskytovanie praktických informácií prokurátorom v danom služobnom obvode prokuratúry či podpora spolupráce s odborom počítačovej kriminality Policajného zboru.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM