Pocta pre bystrickú operu. Dočkala sa ocenenia od ministra zahraničných vecí Japonska

Štátna opera Banská Bystrica sa dočkala významného ocenenia. Pozrite, za čo jej bolo udelené!

Jakub Forgács

Tak tomu sa povie pocta! „Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2017 bola udelená Štátnej opere Banská Bystrica za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby,“ uviedla Zuzana Ondrejková Želinská z Veľvyslanectva Japonska v SR.

„Slávnostné odovzdanie ceny sa bude konať 16. januára 2018 na rezidencii veľvyslanca Japonska v SR,“ doplnila.

Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. Zámerom tohto ocenenia je tiež zvýšiť povedomie japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným za ich úsilie.

V tomto roku bola cena udelená 187 jednotlivcom a 45 skupinám (27 jednotlivcov a 9 skupín pochádza z Japonska, 160 jednotlivcov a 36 skupín je zo zahraničia). Všetkým oceneným prítomným v Japonsku, boli dňa 6. júla 2017 ministrom zahraničných vecí Japonska, udelené diplomy a spomienkové predmety (hodvábne šatky furošiki). Všetkým oceneným, ktorí v tom čase neboli prítomní v Japonsku, budú predmetné diplomy a spomienkové predmety odovzdané prostredníctvom veľvyslanca alebo generálneho konzula v krajine ich pôvodu.

Zdroj: Dnes.24/IDS BK

Odporúčame