Práca

Práca učiteľov nie je docenená: Jeden deň v roku sú však morálne odmenení

Zlatomoravský primátor pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 13 pedagógov základných a materských škôl pôsobiacich na území mesta.

Ilustračný obrázok k článku Práca učiteľov nie je docenená: Jeden deň v roku sú však morálne odmenení
Foto: Adriana Blahová

Slávnostné honorovanie ocenených pedagógov sa uskutočnilo v obradnej sieni MSKŠ o deň skôr než na aký oficiálne dátum pripadá. Medzi 13 ocenenými boli dvaja pedagógovia zo Spojenej školy. Ocenení boli tiež piati učitelia základných škôl a ZUŠ, päť učiteliek z materských škôl a jedna z Centra voľného času. Ocenených navrhli riaditelia škôl. „Som presvedčený, že sme vybrali tých najlepších,“ povedal primátor v závere malej slávnosti. Jej súčasťou bol aj kultúrny program.

Niektorí učitelia neskrývali smútok nad tým, že oproti predošlým rokom nie všetci boli na slávnosť pozvaní. „Každý jeden z nás je odborne pripravený, mravne zdatný, so zmyslom pre zodpovednosť, preto všetci sme si zaslúžili pozornosť a úctu.“ Práca ich baví a nevyberali si ju pre finančné ohodnotenie. „Áno, cítim smútok, že tu neboli aj iní učitelia,“ neskrýva sklamanie jedna z ocenených učiteliek.

Veľký sviatok pre Grétu

Deň učiteľov je pre učiteľku Materskej školy na Kalinčiakovej ulici Margarétu Kocianovú veľkým sviatkom. Ako pre náš portál priznala, „je to deň, keď si spomínam na to, ako som sa pre toto povolanie rozhodovala. Spomínam si aj na svojich učiteľov, zvlášť na pani Verešovú. Doslovne si to užívam, no zároveň sa zamýšľam, čo všetko treba urobiť, aby postavenie učiteľa a ocenenie jeho práce, morálne i finančné, bolo také, aké má byť.“

„Pochádzam z učiteľskej rodiny. Keby ma to pri deťoch 22 rokov nebavilo, tak už tu nie som. Možno to znie ako fráza, ale je to poslanie, ale zároveň to musí byť aj láska k práci. Toto povolanie som chcela robiť vždy, prináša mi uspokojenie, práca s deťmi ma obohacuje aj omladzuje,“ Gréta vysoko kvituje dobrý kolektív a podporu má aj v rodičoch detí.

Včerajší sviatok venovaný pedagógom priniesol aj vlnu diskusie k ich súčasnému postaveniu v spoločnosti. „Práca učiteľa veru nie je ľahkým chlebíkom, neraz ani adekvátne finančne ohodnotená. Jedine učiteľ z praxe sa k tomu môže vyjadrovať. Každý kto si túto neľahkú rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deti, dá tomu iste za pravdu,“ tvrdí Katarína Nociarová z referátu školstva MsÚ. V školstve pracovala 33 rokov.

Tohtoroční nositelia Čestného uznania

Ocenenie „Čestné uznanie“ za pozitívne výsledky a úspechy v práci si prevzali Margaréta Kocianová – MŠ Kalinčiakova, Tatiana Kováčová – MŠ Žitavské nábrežie, Zuzana Šalingová – MŠ Prílepy, Eva Bieliková – MŠ Slnečná, Lídia Bajaníková – MŠ Štúrova, Tomáš Kečkéš – ZUŠ, Dominika Obická – CVČ, Mária Záhorcová – ZŠ Mojmírova, Lenka Herdová – ZŠ Pribinova, Erika Strapáčová – ZŠ Robotnícka, Terézia Valkovičová – ZŠ sv. D. Bosca, Ivana Skačanová a Ján Štrba – Spojená škola.

Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“ – Jána Amosa Komenského.

Anna Mondočková/mo­ravce24

Deň učiteľov
5
Galéria
Zdroj: FlorbalPortal.net

Rýchle správy

Najčítanejšie