Webnoviny - Svet

Prepad tržieb v priemysle bol vlani najmiernejší

WEBNOVINY.SK

Ilustračné foto SITA

BRATISLAVA 14. januára (WEBNOVINY) – Medziročný prepad tržieb v slovenskom priemysle sa v novembri minulého roka výrazne zmiernil. Podľa údajov Štatistického úradu totiž dosiahli 5,492 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní znamenalo pokles o 2 %. Ešte v októbri pritom medziročný prepad tržieb v priemysle predstavoval 11,9 %. V novembri tak tržby v priemysle vykázali najmiernejší pokles v roku 2009.

Za týmto zlepšením však stojí najmä bázický efekt, keďže slovenské priemyselné podniky začali dopad hospodárskej krízy a výrazné prepady tržieb pociťovať už v novembri 2008. Potvrdzuje to aj minimálny novembrový medzimesačný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v priemysle oproti októbru o 0,3 %. Tržby v doprave a skladovaní medzimesačne stúpli o 3,2 %, v stavebníctve o 3,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %. Nižšie boli vo vybraných trhových službách o 1,9 %.

Z odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom medziročnom poklese tržieb v priemysle, najvýznamnejšie klesla ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 19,6 %, výroba drevených a papierových výrobkov, tlač o 18,3 %, výroba strojov a zariadení o 16,2 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 13,6 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,7 %.

Tržby vzrástli najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 28,7 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 23,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 9 %, výrobe elektrických zariadení o 5,6 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,9 %.

Stavebné podniky realizovali v novembri tržby v objeme 884,1 mil. eur a medziročne klesli o 15,8 %. V doprave a skladovaní dosiahli tržby 467,4 mil. eur a medziročne sa znížili o 8,6 %. Vývoj bol dôsledkom poklesu tržieb najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 9,3 %, v poštových službách a službách kuriérov o 4,7 %, v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2,9 %.

V informačných a komunikačných činnostiach tržby vzrástli o 4,3 % na 419,2 mil. eur. Z celkových tržieb tvorili najvyššiu časť tržby v telekomunikáciách a to 44 % a v počítačovom programovaní, ktoré dosiahli 29 %. Na vývoj mal vplyv rast tržieb v počítačovom programovaní o 17,8 %, v informačných službách o 56,9 % a vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 50,9 %.

Vo vybraných trhových službách sa v novembri realizovali tržby v objeme 676,8 mil. eur a medziročne klesli o 4,8 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 56,9 %. Administratívne a podporné služby tvorili 23,1 %, umenie, zábava a rekreácia 14,8 % a ostatné činnosti 3,4 %.

Vývoj ovplyvnil hlavne pokles tržieb za prenájom a lízing o 23,1 %, za činnosti herní a stávkových kancelárií o 14 % a za architektonické a inžinierske činnosti o 7,2 %. Tržby vzrástli najmä v reklame a prieskume trhu o 29,4 %, v právnych a účtovníckych činnostiach o 13,4 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 13,3 %.

Za celých prvých jedenásť mesiacov minulého roka tak tržby v priemysle dosiahli 52,462 mld. eur pri medziročnom znížení o 19,9 %. Vývoj súvisel hlavne s poklesom tržieb vo výrobe strojov a zariadení o 35,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 32,4 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 29,5 %, výrobe dopravných prostriedkov o 28,8 % a výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 21 %.

Tržby vzrástli vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 4,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,8 %.

Tržby stavebných subjektov sa za jedenásť mesiacov znížili o 13,5 % na 8,343 mld. eur. Celkovým objemom 4,984 mil. eur boli tržby v doprave a skladovaní nižšie o 14,3 %. Klesli vo všetkých činnostiach, z toho v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 15,2 %, v pozemnej doprave a doprave potrubím o 14,3 % a v poštových službách a službách kuriérov o 4,1 %.

V informačných a komunikačných činnostiach sa tržby medziročne zvýšili o 5,3 % na 4,384 mld. eur. Na vývoj mal vplyv rast tržieb v počítačovom programovaní o 10,6 %, vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov o 80,2 % a v oblasti informačných služieb o 75,7 %. Nižšie boli tržby v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 31,2 %, v nakladateľských činnostiach o 9,3 % a v telekomunikáciách o 1,8 %.

Vo vybraných trhových službách dosiahli tržby 7,096 mld. eur pri poklese o 6 %. Vývoj ovplyvnil pokles tržieb za architektonické a inžinierske činnosti o 14,4 %, za činnosti v oblasti nehnuteľností o 6,6 % a za činnosti herní a stávkových kancelárií o 3,7 %. Tržby vzrástli v reklame a prieskume trhu o 17,7 % a za bezpečnostné a pátracie služby o 4,7 %.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM