Webnoviny - Svet

Priemyselné ceny medziročne klesli o 5,6 %

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 23. decembra (WEBNOVINY) – Medziročný pokles cien v priemysle sa v novembri zmiernil. Podľa údajov Štatistického úradu boli totiž ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v jedenástom mesiaci medziročne nižšie o 5,6 %, kým v októbri medziročný prepad dosiahol 5,8 %. V priemere od začiatku roka tak priemyselné ceny medziročne klesli o 2,3 %. Medzimesačne sa v novembri ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko zvýšili o 0,1 %.

Ešte výraznejšie sa však zmiernil medziročný prepad priemyselných cien pre export. Kým v októbri boli medziročne nižšie o 10 %, v novembri medziročný pokles predstavoval 5 %. V priemere od začiatku roka tak ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 10,3 %. V novembri oproti októbru exportné ceny výrobcov vzrástli o 1,2 %.

V rámci tuzemských priemyselných cien sa v novembri oproti októbru zvýšili ceny ťažby a dobývania o 0,4 %, priemyselnej výroby o 0,2 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 0,1 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 4,6 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 1,3 %, dopravných prostriedkov o 0,8 %, kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 0,5 % a elektrických zariadení o 0,1 %. Klesli ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 4,2 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,4 %, potravín, nápojov a tabaku a textilu, odevov, kože, kožených výrobkov zhodne o 0,3 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,1 %. Nezmenené zostali ceny základných farmaceutických výrobkov a prípravkov, počítačových, elektronických a optických výrobkov a ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov.

V medziročnom porovnaní klesli tuzemské priemyselné ceny v dôsledku zníženia cien ťažby a dobývania o 17,2 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,9 % a priemyselnej výroby o 5 %. Ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb sa zvýšili o 4,8%.

V priemyselnej výrobe na medziročnej báze klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 12,9 %, chemikálií a chemických produktov o 11,9 %, výrobkov z gumy a plastu o 8 %, kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,5 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 6,1 %, potravín, nápojov a tabaku o 5,8 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 4,3 %, elektrických zariadení o 3,4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 2 % a textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,4 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,2 %. Vzrástli ceny dopravných prostriedkov o 1,8 % a základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého klesli ceny priemyselnej výroby o 6 %, ťažby a dobývania o 1,2 %. Vzrástli ceny dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 4,4 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,3 %.

Ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli v novembri oproti októbru vplyvom zvýšenia ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,3 %, priemyselnej výroby o 1,2 %, ťažby a dobývania o 1,6 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 14 %, kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,5 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 0,5 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,2 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov a dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %. Klesli ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 2,6 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,5 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,4 %, elektrických zariadení o 0,2 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní klesli exportné priemyselné ceny vplyvom poklesu ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 23,6 % a priemyselnej výroby o 4,6 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 3,4 %.

V priemyselnej výrobe medziročne klesli exportné ceny chemikálií a chemických produktov o 20,4 %, kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 16,5 %, drevených a papierových výrobkov, tlače o 9,1 %, potravín, nápojov a tabaku o 6,7 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 6,5 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 4,4 %, elektrických zariadení o 4,3 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 3,1 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,8 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,5 %, výrobkov z gumy a plastu o 1,4 %. Vzrástli ceny strojov a zariadení inde nezaradených o 5,7 % a dopravných prostriedkov o 4,5 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli ceny priemyselných výrobcov pre export vplyvom zníženia cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 28,2 %, ťažby a dobývania o 10,7 % a priemyselnej výroby o 9,8 %.

V novembri ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 19,3 % vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 20,5 % a živočíšnych výrobkov o 18,1 %. Z rastlinných výrobkov bol najvýraznejší pokles u cien olejnín o 22,2 % a obilnín v priemere o 21,8 % (raže o 33,4 %, pšenice o 27,8 %, jačmeňa o 23,4 %, ovsa o 20,8 % a kukurice na zrno o 18 %). Ceny ovocia a zeleniny klesli o 8,5 % a zemiakov o 6,4 %. Vzrástli ceny cukrovej repy o 6,9 % a strukovín o 0,9 %.

Zo živočíšnych výrobkov najviac klesli ceny surovej ovčej vlny v pote o 42,2 %. Ceny jatočných jahniat a oviec sa znížili o 38,4 % a surového kravského mlieka o 31,1 %. Ceny jatočnej hydiny klesli o 12,2 %, jatočných ošípaných o 11,8 %, živých rýb o 7,3 %. Ceny konzumných slepačích vajec sa znížili o 3,1 % a jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,5 %.

Od začiatku roka klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 26,8 % vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 33,6 % a živočíšnych výrobkov o 20,4 %.

Ceny stavebných prác v novembri oproti októbru podľa odhadu štatistikov vzrástli o 0,3 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili v novembri o 2,1 %, v priemere za jedenásť mesiacov o 2,8 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v novembri oproti októbru vzrástli o 0,2 %. V novembri v porovnaní s novembrom 2008 boli nižšie o 8,5 %. V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu roka 2008 klesli o 5,4 %.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM