Lucia Šútorová Rôzne

RADÍME: Každý dôchodca má možnosť vybrať si spôsob vyplácania dôchodku

Zákon umožňuje dôchodcom vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Aj v prípade ak poberateľ žije v zariadení sociálnych služieb.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Každý dôchodca má možnosť vybrať si spôsob vyplácania dôchodku
Zdroj: TASR

Ak poberateľ niektorej z dôchodkových dávok žije v zariadení sociálnych služieb, nemusí súhlasiť so zasielaním jeho dôchodku hromadnou výplatnou listinou príslušnému zariadeniu. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).

Môžu si vybrať

Podľa zákona o sociálnom poistení má totiž každý dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku, na účet alebo prostredníctvom pošty v hotovosti. „Môže sa rozhodovať sám a nezávisle a ak odmietne výplatu prostredníctvom hromadnej výplatnej listiny do zariadenia, nemôže za to byť nijakým spôsobom znevýhodňovaný,“ priblížila SP.

Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet v banke možno podať prostredníctvom tlačiva, ktoré je na webovej stránke SP, v pobočkách poisťovne i v bankách. „Ak dôchodca nemá možnosť získať toto tlačivo, môže o zmenu požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou SP. Potrebné však je, aby predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať,“ radí SP. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu.

Prevahu majú bankové účty

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže dôchodca požiadať aj priamo pred zodpovedným zamestnancom SP, ktorý o tom spíše zápisnicu a ktorému dôchodca zároveň odovzdá doklad o tom, že je majiteľom účtu. „V prípade, že dôchodca nemá záujem o poukazovanie dôchodku na účet, má možnosť prostredníctvom tlačiva, neformálnej žiadosti alebo osobnej návštevy v pobočke požiadať poisťovňu o poukazovanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty,“ upozorňuje SP, ktorá vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená. Dovtedy poisťovňa odporúča dôchodcom nerušiť si účet v banke.

Ku koncu júna tohto roka SP vyplácala 984 961 dôchodkov na účty dôchodcov v bankách a 392 954 dôchodkov v hotovosti (poštou). Tento pomer sa už niekoľko rokov zvyšuje v prospech výplaty na bankové účty.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie