Veronika Ondo-Cholewová Slovensko a EÚ

Rekonštrukcia michalovskej školy za viac ako 1,4 milióna eur: Kto získal financie?

V Michalovciach obnovujú školu za 1,4 milióna eur. Balík peňazí je výlučne pre rómske komunity. Po ukončení prác má dôjsť k zatraktívneniu školského prostredia pre žiakov, ale aj obyvateľov tejto lokality.

Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukcia michalovskej školy za viac ako 1,4 milióna eur: Kto získal financie?
Zdroj: TASR

Mesto Michalovce začalo v týchto dňoch s obnovou III. základnej školy. Projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská sa uskutočňuje v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta Michalovce. Na jeho realizáciu získalo Mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 1 420 105, 60 eur z európskych fondov, pričom vklad samosprávy predstavuje spolufinancovanie vo výške 5%, t.j. 71 005,28 eur. Európska únia určila tento balík peňazí výlučne pre rómske komunity. Mesto tak mohlo využiť ponúknutú možnosť a zrealizovať obnovu celej školy.

Obnova školy

III. základná škola sídli v dvoch budovách, na Mlynskej a Moskovskej ulici. Od uvedenia do prevádzky (budova na Moskovskej ulici rok 1962 a budova na Mlynskej ulici rok 1993) sa v škole nerobila celková rekonštrukcia. „Súčasný nevyhovujúci stav, predovšetkým školskej budovy na Ulici mlynskej, jej vysoké prevádzkové náklady, zlé tepelno-izolačné vlastnosti ale aj dvojzmenná prevádzka vyučovania z dôvodu malej kapacity budovy, to všetko boli dôvody na renováciu,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Iveta Palečková.

Nová jedáleň

Finančné prostriedky, ktoré mesto získalo sa použijú na vybudovanie prístavby, v ktorej otvoríme ďalšie štyri triedy ZŠ, jednu triedu prípravného ročníka MŠ a novú jedáleň." Vďaka zatepleniu, novej kotolni a výmene okien dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budovy v priemere o 40%. V škole sa obnovia hygienické zariadenia, vymenia sa podlahy a vybuduje sa aj bezbariérový prístup a oplotenie, ktoré bude rekonštruovanú budovu chrániť. Okrem budovy školy na Mlynskej ulici sa výmeny okien a strechy dočká aj budova školy na Ulici moskovskej.

„Získané finančné prostriedky by nemohli byť použité na obnovu inej základnej školy, ani opravu ciest či iný projekt, ktorý by nespadal do horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Tento fakt je veľmi podstatný pre celý projekt rekonštrukcie a je potrebné takto ho vnímať. Prostriedky na obnovu školy sme získali z Regionálneho operačného programu vďaka tomu, že rómski žiaci tvoria väčšiu časť z celkového počtu žiakov,“ informovala hovorkyňa mesta Michalovce Iveta Palečková.

Atraktívnejšie v škole

Mestu Michalovce sa podarilo, v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu – Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia v meste Michalovce, získať podporu pre šesť projektov, medzi ktoré patrí aj projekt Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská. Úsporou v oblasti prevádzkových nákladov sa navyše vytvárajú predpoklady na ich využitie pre iné projekty mesta. Po ukončení prác zároveň dôjde k zatraktívneniu školského prostredia pre žiakov, ale aj obyvateľov tejto lokality.

„Veríme, že už samotné skrášlenie prostredia bude dobrým impulzom pre obyvateľov Mlynskej ulice, aby oni sami zlepšili svoj vzťah k vlastnému okoliu,“ povedala hovorkyňa Michaloviec. Doplnila, že práce na rekonštrukcii školy by mali byť ukončené do 30. októbra 2015.

Čítajte tiež:

Rebríčky top škôl na Slovensku: Ktoré michalovské školy sa umiestnili najvyššie?

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie