Webnoviny - Svet

Sabinov čaká rekonštrukcia za 1,2 milióna eur

WEBNOVINY.SK

Slávu filmu Obchod na korze, ktorý získal pred 40. rokmi Oscara, sa snaží využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu mesto Sabinov.Foto: SITA/Kvetoslava MudríkováPREŠOV/SA­BINOV decembra (WEBNNOVINY) – Mesto Sabinov pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu širšieho centra za 1 229 785,31 eur s DPH. Stavebné práce zaplatia z nenávratného finančného príspevku z európskych fondov a piatimi percentami z vlastných prostriedkov mesta.

Radnica už podpísala zmluvu s realizátorom stavebných prác firmou Eurovia SK, a.s. aj s vykonávateľom pamiatkovo-archeologického výskumu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Ako uviedol pre agentúru SITA prednosta Mestského úradu v Sabinove Jozef Mačišák, projekt s názvom Rekonštrukcia mesta Sabinov v sebe zahŕňa kompletnú rekonštrukciu východného a západného parku na Námestí slobody. Na súčasnej Ulici 17. novembra odhalenie bývalého severného mestského opevnenia s jeho prezentáciou nad úroveň terénu. Popri naznačených hradbách sa tu vybuduje chodník pre peších spolu s osvetlením, novou zeleňou a prvkami drobnej architektúry. Vybuduje sa tu nový chodník s priamym napojením na Námestie slobody a parkovisko s kapacitou 39 miest. Projekt ráta aj s rekonštrukciou jestvujúcich parkovísk na uliciach kpt. Nálepku, Ružovej a Janka Borodáča pri budove Mestského kultúrneho strediska. V centrálnej zóne postavia nové verejné hygienické zariadenie.

Dôvodom pre rozsiahlu rekonštrukciu mesta je jeho ďalší rozvoj. Okrem opravy chodníkov, spevnených plôch v parkoch a priľahlých územiach mestskej pamiatkovej zóny, projekt ráta aj s bezbariérovým prístupom do verejne využívaného územia. Navyše, rozšíri sa aj počet parkovacích miest a zlepšia sa prístupové komunikácie k nim. Stavebné práce sú rozvrhnuté na 18 mesiacov.

Väčšina prác sa bude vykonávať v mestskej pamiatkovej zóne, preto Krajský pamiatkový úrad v Prešove, ako dotknutý orgán štátnej správy, nariadil pamiatkovo-archeologický výskum. S ním sa už v týchto dňoch začalo na úseku asi 400 metrov, kde stál hradobný múr. Vykonávať ho bude Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. V prvej etape archeologického výskumu urobia predstihový sondážny výskum, prostredníctvom piatich sond na Ulici 17. novembra, ktorými sa určí presný priebeh už zaniknutého severného hradobného opevnenia. V čase stavebných prác bude archeologický výskum pokračovať sondážnym výskumom v parku na Námestí slobody.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM