Webnoviny - Svet

Slovensko dá do Ukrajiny pomoc za pol milióna eur

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 24. decembra (WEBNOVINY) – V rámci slovenskej rozvojovej pomoci na Ukrajine v roku 2009 prebiehajú, boli schválené a sú pripravené na realizáciu v nasledujúcich troch rokoch štyri projekty v celkovej hodnote viac ako pol milióna eur. Okrem týchto projektov tento rok schválili päť projektov v rámci mikrograntovej schémy cez Veľvyslanectvo SR na Ukrajine, ktoré sú určené na rozvoj infraštruktúry, ochranu životného prostredia, sociálny rozvoj a ekonomický rozvoj v celkovej výške viac než 23-tisíc eur. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí SR Igor Skoček.

Projekt Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do Svetovej obchodnej organizácie sa zaoberá predávaním skúseností Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vo vystavovaní medzinárodne unifikovaných colných dokumentov ATA karnety a certifikátov o pôvode tovaru. Projekt sa pokúša zjednodušiť a zefektívniť obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou, skvalitniť poskytované služby pre podnikateľov a podporiť budovanie širšej spolupráce rôznych inštitúcií a potenciálnych donorov. V konečnej fáze umožňuje rast výmenného obchodu, zjednodušenie colných procedúr pre tovary prepustené do dočasného dovozu alebo tranzitu a prispieva k šetreniu času pre colné procedúry, odľahčenie hraničného prechodu a urýchlenie prechodu pre tovary dočasne prepúšťané alebo tranzitované cez Ukrajinu. Projekt trvá od 1. marca tohto roku do 30. novembra 2011 a Slovak Aid ho podporil sumou vyše 79-tisíc eur.

Projekt sociálnej stanice Romson sa zameriava na vybudovanie sociálnej stanice v centre Užhorodu a na rozvinutie jej základných sociálnych a humanitárnych služieb. Prevádzkovateľ bude kultúrna asociácia Rómov v Zakarpatskej oblasti. Cieľovou skupinou sú najchudobnejšie vrstvy obyvateľov Užhorodu. Bude poskytovaná najzákladnejšia pomoc v rámci osobnej hygieny, šatstva, jedla, sanity domácnosti, základnej zdravotnej starostlivosti, odvšivenia a lekárskych prehliadok. Centrum bude poskytovať aj osvetu pre obyvateľstvo. Projekt neziskovej organizácie Tabita za takmer 140-tisíc eur trvá od 16. novembra tohto roku do 31. októbra 2011.

Projekt budovania kapacít v oblasti firemných štatútov a environmentálneho manažérstva sa zameriava na budovanie kapacít a vytvorenie podmienok na ukrajinskom trhu pre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v miestnych malých a stredných podnikoch. Firma Astraia to bude robiť prostredníctvom série tréningov, seminárov a praktickej implementácie týchto systémov v pilotných podnikoch. Rozpočet na projekt je takmer 144-tisíc eur a bude trvať od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011.

Cieľmi projektu vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine je oboznámiť cieľovú skupinu s vývojom v Európskej únii a s možnosťami, ktoré im EÚ poskytuje ako susedskej krajine. Kladie si za cieľ aj sprostredkovať ich stretnutie a kontakty so slovenskými kolegami na osobnej aj na inštitucionálnej úrovni, oboznámiť cieľovú skupinu s fungovaním univerzít na Slovensku a prenos skúseností z transformačného procesu v oblasti vysokého školstva, vymeniť si skúsenosti. Prostriedkami na dosiahnutie cieľov sú štyri študijné cesty zástupcov cieľovej skupiny na Slovensko a medzinárodná konferencia na Ukrajine. Academia Istropolitana Nova dostala na projekt trvajúci od 1. februára 2010 do 31. januára 2012 dotáciu z prostriedkov Slovak Aid za vyše 138-tisíc eur.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM