Správy

Sociálne poistenie od 1. septembra s niekoľkými zmenami: Naštudujte si podrobnosti

V oblasti sociálneho poistenia od 1. septembra nastalo niekoľko zmien.

Ilustračný obrázok k článku Sociálne poistenie od 1. septembra s niekoľkými zmenami: Naštudujte si podrobnosti
Zdroj: TASR

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že siroty už nebudú musieť predkladať potvrdenie o štúdiu, niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne a zmeny sa týkajú aj platenia sociálneho poistenia v súvislosti s 13. a 14. platom.

Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo vysokej škole na Slovensku, od 1. septembra tohto nebudú musieť SP na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa získavať z informačného systému ministerstva školstva.

Nie všetky školy však poskytujú údaje o študentoch do tohto informačného systému. SP si tak nedokáže automaticky overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov o sirotský dôchodok.

Preto, ak škola neposkytuje údaje ministerstvu školstva, poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí poisťovni predložiť potvrdenie o návšteve školy.

„Dôvodom je skutočnosť, že SP môže vyplácať resp. priznať sirotský dôchodok, len ak má preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa podmienku nezaopatrenosti,“ vysvetľuje poisťovňa.

Od 1. septembra sa zmeny týkajú aj posudkovej činnosti. Lekár SP v niektorých prípadoch bude môcť určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie jeho zdravotného stavu vždy potrebná.

Zdravotný stav potom posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. „Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a podobne,“ priblížila SP.

Poisťovňa tiež upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra tohto roka platí zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu. Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa.

„Podmienkou tohto oslobodenia je, že 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestna­necký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat,“ doplnila poisťovňa s tým, že z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie