Milan Hanzel Správy

Bez TOHTO ani nesadajte za volant! Počas lockdownu musíte mať v aute špeciálnu VÝBAVU

Presúvate sa počas zákazu vychádzania autom? Je potrebné mať pri sebe niekoľko vecí, aby ste sa vyhli problémom. Ktoré sú to?

Ilustračný obrázok k článku Bez TOHTO ani nesadajte za volant! Počas lockdownu musíte mať v aute špeciálnu VÝBAVU
Zdroj: TASR/František Iván

Keď vás stopne policajná hliadka, je úplne bežné sa legitimovať a predložiť doklady od auta. Lenže, čo od vás budú chcieť strážcovia zákona počas lockdownu?

Výbava, bez ktorej ani neštartujte

Chcete prejsť policajnou kontrolou bez problémov? Treba mať pri sebe niektoré veci, bez ktorých vyviaznete z rúk policajtov pohodlne.

Každému je jasné, že od 24. októbra do 1. novembra 2020 je na Slovensku vyhlásený zákaz vychádzania. Neplatí len medzi jednou až piatou hodinou rannou.

Čo musíte mať v aute?

 • doklady od vozidla (malý techničák, prípadne veľký techničák), identifikačný preukaz (pas alebo občiansky preukaz), vodičský preukaz, zelená karta, doklady o platnej emisnej a technickej kontrole
 • povinnú výbavu vozidla: reflexný odev, prenosný výstražný trojuholník, lekárničku, náhradné koleso
 • rúško, či inú masku na tvár, ktorá prekryje nos a ústa (v aute ich nemusíte mať, jedine ak vás zastaví hliadka)
 • doklad o negatívnom teste na COVID-19 (Platí to v okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov). Nie je povinnosťou ho mať, ak ste z iného okresu, ale nie je na škodu mať pri sebe buď originál, alebo kópiu testu.
 • doklad o tom, že ste zamestnaný. Takisto kde a kedy vykonávate svoju profesiu. Nie je to povinné, ale odporúčame vám mať pri sebe aspoň pracovnú zmluvu potvrdenú od zamestnávateľa. Dokázať, že skutočne idete „za prácou“ či na služobnú cestu nie je jednoduché, preto políciu presvedčíte takýmto dokumentom.

TU si môžete stiahnuť dokument, ktorým je potvrdenie o zamestnaní.

Základné výnimky

 • na cestu do a zo zamestnania
 • na cestu na testovanie
 • na cestu s cieľom podnikateľskej činnosti
 • ako doprovod dieťaťa do školy
 • na obstaranie nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, do najbližšej predajne od miesta bydliska
 • ísť si kúpiť noviny alebo tlačoviny
 • ísť na poštu
 • ísť do banky
 • ísť do poisťovne
 • ísť do čistiarne
 • ísť do autoservisu
 • ísť na stanicu technickej kontroly
 • ísť do kľúčovej služby
 • ísť do očnej optiky
 • na čerpaciu stanicu

Výnimky pri pomoci iným

 • ísť na nákup potravín aj pre inú osobu v rámci susedskej výpomoci
 • ísť do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný
 • ísť venčiť domáceho miláčika do 100 metrov od miesta pobytu
 • ísť sa postarať o hospodárske zvieratá

Výnimky pri relaxe

 • v čase od 1:00 do 5:00
 • pobyt v prírode v okrese bydliska (v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta)

Štyri okresy (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejovo) majú tieto výnimky

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia
 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky osobou ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 • cestu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu za účelom pobytu v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 • cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť
 • doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie