Webnoviny - Svet

SR vytvára funkčný blok vzdušného priestoru so 6 štátmi

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 18. novembra (WEBNOVINY) – Slovensko spolu s ďalšími šiestimi okolitými krajinami v stredu podpísalo v Bratislave Memorandum o porozumení na vytvorenie Funkčného bloku vzdušného priestoru strednej Európy (FAB CE). Stalo sa tak na základe implementácie a napĺňania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (Single European Sky) v oblasti poskytovania letových prevádzkových služieb.

Memorandum podpísali aj Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko na úrovni splnomocnených generálnych riaditeľov civilného letectva. Za Slovensko memorandum podpísal generálny riaditeľ sekcie civilného letectva a vodného hospodárstva na ministerstve dopravy Ján Breja. Text dohody, na základe ktorej budú navigačné služby poskytované, by mal byť podľa Breju pripravený do apríla 2010. Sedmička štátov patrí medzi prvých, čo implementuje európsku legislatívu v tejto oblasti.

„Európska legislatíva nariaďuje, že členské štáty Európskej únie majú vytvárať takéto FAB-y na dobrovoľnej báze, alebo v dobrovoľných združeniach. Dohodli sme sa, že Funkčný blok vzdušného priestoru vytvoríme,“ povedal Breja. Memorandum má ustanoviť štruktúry na štátnej úrovni a na úrovni poskytovateľov služieb. Dohoda združujúca sedem štátov bude jednou z niekoľkých dohôd v rámci Európy, ktorými bude implementovaná politika Single European Sky. Dohoda bude podľa Breju podliehať vnútroštátnym legislatívnym procesom, bude predložená na schválenie do vlády a po podpise pôjde na ratifikáciu hlave štátu.

Ide o významný dokument zapájajúci Slovenskú republiku do iniciatívy Single European Sky, ktorý povedie k optimalizácii poskytovania letových prevádzkových služieb aj k implementácii európskeho nariadenia. Poskytovanie služieb bude vykonávané distribuovaným modelom jednotnými štandardizovanými prostriedkami, úplne regulačne a procesne harmonizovanými. Služby budú poskytované jednotlivými krajinami bez diskriminácie alebo dotknutia sa ich suverenity.

Slovensko už je súčasťou jednotného európskeho neba. „Nie sme v inej pozícii, ako napríklad Nemecko, Veľká Británia alebo Francúzsko. Británia robí takýto funkčný blok s Írskom, Francúzsko a Taliansko s inými štátmi,“ uviedol Breja. Slovensko uzavrelo s krajinami regiónu dohodu o poskytovaní letových prevádzkových služieb ešte pred prijatím európskej legislatívy o vytváraní funkčných blokov. Jeho príprava na úrovni siedmich štátov, vrátane SR, je podľa neho prirodzeným vývojom.

Európske štáty v súčasnosti poskytujú letové prevádzkové služby individuálne. „Európska únia by to chcela trošku zjednotiť, najprv harmonizovať postupy, procedúry, prostriedky, ktorými sa to robí, a neskôr zosulaďovať a centralizovať poskytovanie navigačných služieb pre lety vo vzdušnom priestore,“ dodal Breja.

Slávnostné podpísanie memoranda zabezpečilo ministerstvo dopravy pod záštitou ministra Ľubomíra Vážneho. Zúčastnili sa ho aj štátny tajomník ministerstva dopravy Milan Mojš, riaditeľ odboru Európskej komisie – Generálneho direktoriátu TREN pre navigačné služby Luc Tytgat, generálny riaditeľ Eurocontrolu David McMillan a generálni riaditelia civilného letectva zúčastnených štátov.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM