Webnoviny - Svet

Štát vlani hospodáril s deficitom 2,791 mld. eur

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 4. januára (WEBNOVINY) – Predpoklad vyše trojnásobného deficitu štátneho rozpočtu oproti pôvodnému plánu sa napokon nenaplnil. Štát totiž hospodáril o niečo lepšie, ako si naplánoval v revidovanom rozpočte na rok 2009. Podľa údajov rezortu financií dosiahol schodok štátneho rozpočtu k 31. decembru minulého roka 2,791 mld. eur, kým revidovaný rozpočet počítal s deficitom 3,154 mld. eur. V medziročnom porovnaní to však znamenalo výrazné zhoršenie hospodárenia štátu o 2,087 mld. eur. Pôvodný rozpočet na minulý rok počítal so schodkom 1,009 mld. eur.

„Deficit je lepší, ako bol naplánovaný v revidovanom štátnom rozpočte. Stáli za tým úspory v oblasti bežných a kapitálových výdavkov. Je to samozrejme potešujúce a je to zároveň pozitívnym signálom, že keď je snaha šetriť, tak sa to aj darí,“ povedal pre agentúru SITA hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál.

Rozpočet výdavkov pritom zostal aj po revízii rozpočtu na úrovni 14,125 mld. eur. V skutočnosti však boli čerpané len na úrovni 13,332 mld. eur. Napriek tomu, že sa celkové výdavky čerpali len na 94,4 %, medziročne stúpli o 10,6 %. Bežné výdavky pritom medziročne stúpli o 6,9 % na 11,173 mld. eur, čo z celoročného rozpočtu predstavovalo 93,9 %. Kapitálové výdavky boli oproti roku 2008 vyššie o 34,3 %, keď dosiahli 2,159 mld. eur. Celoročný rozpočet tak naplnili na 96,9 %.

Rovnako ako pri výdavkoch sa však nenaplnil ani celoročný rozpočet príjmov. Sumou 10,541 mld. eur totiž celoročný plán naplnili len na 96,1 %. Medziročne boli príjmy štátu nižšie o 7,1 %. Daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť celkových príjmov, pritom medziročne klesli o 11,1 %, a to napriek naplneniu revidovaného ročného plánu na 102 %.

Výrazne zaostával najmä výber dane z pridanej hodnoty, ktorá v rámci daní tvorí najväčšiu položku. Medziročne totiž klesol o 17 % na 3,846 mld. eur, čo však rovnako znamenalo mierne prevýšenie celoročného revidovaného rozpočtu o 3,5 %. Spotrebné dane medziročne klesli o 3,7 % na 1,835 mld. eur, čo znamenalo plnenie ročného rozpočtu na 100,3 %.

Naopak, pri dani z príjmov právnických osôb rezort financií evidoval mierny medziročný nárast výberu o 0,4 % na 2,13 mld. eur, čo bolo plnenie revidovaného plánu na 102,5 %. Najvýraznejší medziročný pokles pritom vykázala daň z príjmov vyberaná zrážkou o 24,4 % na 155,8 mil. eur, čím sa však takisto prevýšil ročný rozpočet o 2,1 %. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorej takmer celý výber v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu roka evidoval čiastku 28,6 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu boli vlani medziročne nižšie o 5,2 %, keď dosiahli 828,2 mil. eur. Celkovo však ich výber prekročil celoročný plán až o 22,5 %. Za nenaplnením celoročného plánu príjmov tak stáli predovšetkým granty a transfery a v rámci nich hlavne čerpanie európskych zdrojov. Celkovo síce granty a transfery medziročne stúpli o 15,9 % na 1,688 mld. eur, avšak oproti celoročnému plánu to predstavovalo iba 69,6 %. Samotné príjmy z rozpočtu Európskej únie medziročne vzrástli o 29,1 % na 1,081 mld. eur, avšak rozpočet naplnili len na 57,4 %.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM