Webnoviny - Svet

Tretinu výdavkov na zdravotnú starostlivosť si platíme sami

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 25. júla (WBN/PR) – Až 31% nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou si Slováci podľa štatistík platia z vlastného vrecka mimo systému zdravotného poistenia. Nepríjemné zdravotné komplikácie tak často sprevádzajú aj komplikácie finančné. VÚB banka preto prináša nový program doplnkového zdravotného poistenia, ktorý okrem finančnej pomoci v čase liečenia či hospitalizácie umožňuje klientom využiť aj zdravotné asistenčné služby či konzultáciu lekárskej diagnózy.

Aj keď Slováci majú v rámci verejného zdravotného poistenia ústavou garantovanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť, z vlastného vrecka uhrádzajú takmer tretinu nákladov s ňou súvisiacich (napr. lieky, pomôcky, hospitalizácia). Doplnkové zdravotné poistenie od VÚB banky je určené všetkým, ktorí si uvedomujú, že tieto výdavky môžu negatívne ovplyvniť kvalitu ich života a života ich rodín, a že nielen garancia, ale aj kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je dôležitá. Poistenie v prvom rade pomáha finančne zvládnuť obdobie výpadku plnohodnotného príjmu počas liečenia či hospitalizácie v nemocnici. „Vychádzali sme zo zdravotníckych štatistík, ktoré odrážajú reálne potreby pacientov. Na prvom mieste sme doň zahrnuli akútne chirurgické zákroky a hospitalizácie – teda také, kedy nemáte veľkú možnosť sa vopred pripraviť na výpadok príjmov. Dnes je pritom akútna každá piata hospitalizácia,“ hovorí Robert Seko, produktový manažér pre bankopoistenie. Poistenie kryje aj obdobie hospitalizácie a rekonvalescencie po úraze. Ďalšou časťou poistenia, ktorej dôležitosť neustále narastá, sú kritické choroby, ako je napríklad rakovina, infarkt myokardu či skleróza multiplex. Počet diagnostikovaných kritických chorôb stúpa ročne až o hrozivých 17%.

Doplnkové zdravotné poisteniePoistné krytie Štandard / Štandard Plus Poistenie akútneho chirurgického zákroku až 800 eur / 1 200 eur (jednorazová finančná pomoc po akútnom chirurgickom zákroku) Poistenie úrazovej hospitalizácie s denným odškodnením až 60 eur / 100 eur na deňPoistenie úrazovej rekonvalescencie s denným odškodnením10 eur / 15 eur na deň (po návrate z hospitalizá­cie)Poistenie kritických chorôbaž 2 000 eur / 3 000 eur (jednorazový príspevok, ktorý možno použiť na ľubovoľný účel, napr. alternatívne spôsoby liečenia)Konzul­tácia lekárskej diagnózy1 krát za rok

„Okrem finančného plnenia v prípade poistnej udalosti má každý možnosť požiadať o konzultáciu lekárskej diagnózy a stanoveného postupu liečenia. Výsledkom je záverečná analýza tímu špecialistov, ktorí potvrdia alebo vyvrátia pôvodné stanovisko ošetrujúceho lekára a navrhnú liečbu,“ dopĺňa Robert Seko. Návrh je pripravený tak, aby mohol byť realizovaný v rámci verejného zdravotného poistenia SR.

Klienti získavajú aj širokú škálu asistenčných služieb, ktoré im zabezpečia plynulý chod domácnosti bez dodatočných nákladov v čase ich hospitalizácie a po návrate z nemocnice. Využiť ich môžu už pri dvojdňovej hospitalizácii. V rámci poistenia majú klienti možnosť kedykoľvek konzultovať s lekárom či právnikom po telefóne otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu.

Zdravotné asistenčné služby Poistné krytiePoistno-asistenčné služby súvisiace s hospitalizáciou dlhšou ako 48 hodín každá služba s poistným limitom 100 eur dvakrát do roka - zabezpečenie nadštandardného ubytovania v nemocnici – pohospitalizačná rekonvalescencia – odvoz domov po hospitalizácii – doprava / sprevádzanie do nemocnice na kontrolu – opatrovateľská služba, babysitting a starostlivosť o domáce zvieratá – nákup liekov a základných potrieb do domácnosti – upratovanie v bežnom rozsahu – príprava ošatenia poisteného Lekár a právnik na telefóne vždy, aj bez nutnosti hospitalizácie za jeden rok spolu v dĺžke maximálne 60 min.poskytnutie všeobecných informácií súvisiacich zo zdravotným stavom (konzultácie zdravotného stavu, vysvetlenie pojmov, lekárskych postupov a laboratórnych výsledkov, informácie o liekoch, informácie o právach a povinnostiach pacientov, reklamačný proces, revízia výkonov a pod.).

Doplnkové zdravotné poistenie je určené aj neklientom VÚB a banka ho ponúka v dvoch úrovniach: Štandard (8,50 eur mesačne) a Štandard Plus (12 eur mesačne). Obe kryjú rovnaké riziká, líšia sa len výškou poistného plnenia.

Okrem Doplnkové zdravotného poistenia ponúka VÚB banka aj ďalšie poistné služby zmierňujúce negatívne finančné dopady chorôb a úrazov. Klienti s Flexiúčtom si môžu zriadiť Zdravotné asistenčné služby s poistením hospitalizácie, kde im banka v prípade hospitalizácie dlhšej ako 14 dní v dôsledku úrazu alebo choroby vyplatí jednorazové plnenie vo výške 50 eur. Ďalším poistením k Flexiúčtu je Poistenie platieb, s ktorým pri dlhodobej práceneschopnosti získajú mesačne 166 eur na úhradu pravidelných výdavkov.

Všetky poistenia si môžu zriadiť klienti vo veku do 60 rokov bez dokladovania zdravotného stavu a využívať ich môžu až do dovŕšenia 65. roku života. VÚB banka ich ponúka v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia.

*Štatistické údaje Poisťovne Cardif Slovakia, a.s.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. VÚB v roku 2011 získala ocenenia Najbezpečnejšia banka v strednej a východnej Európe od magazínu Global Finance a Banka roka od časopisu Trend. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 206 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM