Webnoviny - Svet

Za výrub 23-tisíc stromov hrozí páchateľovi vysoká pokuta

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 26. júna (WEBNOVINY) – Na výrub takmer 23-tisíc vŕb, topoľov a jelší na ploche 32 hektárov v Turanoch nad Ondavou nemal vinník potrebný súhlas, hrozí mu pokuta do 33 193 eur.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Tieto zistenia vyplývajú z nedávno ukončenej kontroly inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, konkrétne Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach.

Stromy na základe riadne uzavretej zmluvy o spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vyrúbal živnostník Martin K. Ten bol v tomto prípade podľa zákona o ochrane prírody a krajiny kontrolovanou osobou.

„Inšpektori v rámci prešetrovania podnetu zistili, že SVP ako správca vodných tokov oznámil Obvodnému úradu životného prostredia (OÚŽP) v Stropkove tento výrub drevín a zároveň aj to, že ho bude vykonávať v spolupráci s dodávateľskou firmou,“ informoval Stano.

Miesto, kde sa výrub uskutočnil, je súčasťou významného prvku územného systému ekologickej stability, a to nadregionálneho biokoridoru Ondava – Ladomírka. Ten tvoria brehové porasty, zvyšky lužných podhorských lesov a aluviálne lúky. Toto územie bolo bez zásahu viac ako 35 rokov. Vodná nádrž Domaša bola v rámci projektu inventarizácie mokradí Slovenska zaradená medzi regionálne významné mokrade a územie je tiež súčasťou paneurópskej migračnej trasy sťahovavých vtákov a riečneho ekologického koridoru.

„Napriek tomuto významu územia Domaše príslušný obvodný úrad životného prostredia nevyužil ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny a neurčil podrobnejšie podmienky výrubu, resp. výrub nepozastavil, neobmedzil alebo nezakázal,“ poznamenal hovorca envirorezortu.

Martin K., ktorý vyrúbal dreviny v dobrej viere, že SVP si splnil oznamovaciu povinnosť a on teda žiadne povinnosti vo vzťahu k OÚŽP Stropkov nemá, však podľa zákona o ochrane prírody a krajiny mal tento úrad požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín. To však neurobil, čím porušil zákon. Ďalšie stromy vyrúbal v katastrálnych územiach Lomné, Bžany a Valkov iný subjekt, firma zo Svidníka. Táto kontrola sa zatiaľ neskončila.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM