Najlepší na Dnes24.sk

 1. Diana Stančíková (10.82s) 100%
 2. Miroslav Chladek (13.95s) 100%
 3. Jozef Antoška (16.35s) 100%
 4. Marianna Gargalikova (19.47s) 100%
 5. Eva Mikulova (23.03s) 100%
 6. tonci antond (52.17s) 100%
 7. Miroslav Chladek (19.45s) 90%
 8. Jozef Antoška (24.77s) 90%
 9. Lenka Krivská (34.95s) 90%
 10. Petruska Horvath (60.99s) 90%

Najlepší hráči

 1. Diana Stančíková (10.82s) 100%
 2. Miroslav Chladek (13.95s) 100%
 3. Jozef Antoška (16.35s) 100%
 4. Marianna Gargalikova (19.47s) 100%
 5. Eva Mikulova (23.03s) 100%
 6. tonci antond (52.17s) 100%
 7. Miroslav Chladek (19.45s) 90%
 8. Jozef Antoška (24.77s) 90%
 9. Lenka Krivská (34.95s) 90%
 10. Petruska Horvath (60.99s) 90%