Ako dobre poznáte legendárneho Mrázika?

Otázka 1/10
Podobu akého zvieraťa získala vďaka kliatbe Ivanova tvár?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Roland Farkaš (14.95s) 100%
 2. Patrícia Kiačková (20.96s) 100%
 3. Ivana Ďurišová (30.15s) 100%
 4. Erika Hesková (44.36s) 100%
 5. Roland Farkaš (17.23s) 90%
 6. Erika Gyeness (42.52s) 70%
 7. Erika Hesková (80.22s) 70%
 8. Daniela Dulkova (47.62s) 50%
 9. Roland Farkaš (61.99s) 50%
 10. Roland Farkaš (9.83s) 20%

Najlepší hráči

 1. Roland Farkaš (14.95s) 100%
 2. Patrícia Kiačková (20.96s) 100%
 3. Ivana Ďurišová (30.15s) 100%
 4. Erika Hesková (44.36s) 100%
 5. Roland Farkaš (17.23s) 90%
 6. Erika Gyeness (42.52s) 70%
 7. Erika Hesková (80.22s) 70%
 8. Daniela Dulkova (47.62s) 50%
 9. Roland Farkaš (61.99s) 50%
 10. Roland Farkaš (9.83s) 20%