Ako dobre poznáte lunárny program?

Otázka 1/10
Koľko ľudí sa dokopy prechádzalo po Mesiaci?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Rastislav Búgel (21.61s) 100%
 2. Ctibor Brezak (79.94s) 60%
 3. Michal Hapčo (171.95s) 40%
 4. Martin Károly (28.41s) 30%
 5. Martin Károly (67.47s) 20%
 6. Vladimír Zeleňák (16.1s) 10%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (21.61s) 100%
 2. Ctibor Brezak (79.94s) 60%
 3. Michal Hapčo (171.95s) 40%
 4. Martin Károly (28.41s) 30%
 5. Martin Károly (67.47s) 20%
 6. Vladimír Zeleňák (16.1s) 10%