Najlepší na Dnes24.sk

  1. Lucia Lauková (86.08s) 60%

Najlepší hráči

  1. Lucia Lauková (86.08s) 60%