Ako dobre poznáte Slovensko?

Otázka 1/10
Koľko poslancov má Národná rada Slovenskej republiky?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Miroslav Chladek (20.26s) 100%
 2. Viktoria Hegedusova (22.05s) 100%
 3. Vladimír Zeleňák (61.54s) 100%
 4. Tomas Kolibik (47.26s) 80%
 5. Michal Borievcik (54.26s) 80%
 6. Edita Volentierová (62.74s) 80%
 7. Viktoria Hegedusova (36.85s) 70%
 8. Anna Becová (91.62s) 60%
 9. Gabriela Uderianova (110.69s) 30%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Chladek (20.26s) 100%
 2. Viktoria Hegedusova (22.05s) 100%
 3. Vladimír Zeleňák (61.54s) 100%
 4. Tomas Kolibik (47.26s) 80%
 5. Michal Borievcik (54.26s) 80%
 6. Edita Volentierová (62.74s) 80%
 7. Viktoria Hegedusova (36.85s) 70%
 8. Anna Becová (91.62s) 60%
 9. Gabriela Uderianova (110.69s) 30%