Čo viete o II. svetovej vojne?

Otázka 1/10
Aký bol názov atómovej bomby, ktorá bola zhodená na japonské mesto Hirošima?

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Radoslav Sanetrik (15.88s) 100%
 2. Ivana Ďurišová (20.31s) 100%
 3. Vladimír Donoval (25.83s) 100%
 4. Patrik Gotthardt (41.8s) 100%
 5. Michal Stračár (56.03s) 100%
 6. Michal Stračár (75.6s) 90%
 7. Radoslav Sanetrik (13.55s) 80%
 8. Igor Šón (43.72s) 80%
 9. Jozef Kočiš (75.6s) 80%
 10. Patrik Gotthardt (78.34s) 80%

Najlepší hráči

 1. Radoslav Sanetrik (15.88s) 100%
 2. Ivana Ďurišová (20.31s) 100%
 3. Vladimír Donoval (25.83s) 100%
 4. Patrik Gotthardt (41.8s) 100%
 5. Michal Stračár (56.03s) 100%
 6. Michal Stračár (75.6s) 90%
 7. Radoslav Sanetrik (13.55s) 80%
 8. Igor Šón (43.72s) 80%
 9. Jozef Kočiš (75.6s) 80%
 10. Patrik Gotthardt (78.34s) 80%