Najlepší na Dnes24.sk

 1. Erik Barčík (17.21s) 100%
 2. Pavol Fačko (19.82s) 100%
 3. Karina Švagerková (24.82s) 100%
 4. Zuzana Gajdošová (27.92s) 100%
 5. Monika Malecova (34.28s) 100%
 6. Erik Barčík (18.17s) 90%
 7. Pavol Fačko (21.48s) 90%
 8. Eliška Šandorová (60.65s) 90%
 9. Marek Kravjar (69.73s) 80%
 10. Pavol Mamrák (47.92s) 70%

Najlepší hráči

 1. Erik Barčík (17.21s) 100%
 2. Pavol Fačko (19.82s) 100%
 3. Karina Švagerková (24.82s) 100%
 4. Zuzana Gajdošová (27.92s) 100%
 5. Monika Malecova (34.28s) 100%
 6. Erik Barčík (18.17s) 90%
 7. Pavol Fačko (21.48s) 90%
 8. Eliška Šandorová (60.65s) 90%
 9. Marek Kravjar (69.73s) 80%
 10. Pavol Mamrák (47.92s) 70%