Najlepší na Dnes24.sk

 1. Igor Šón (32.71s) 100%
 2. Daniela Dulkova (47.41s) 100%
 3. Eliška Šandorová (64.73s) 70%
 4. Tünde Sándorová (127.84s) 50%
 5. Radoslav Sanetrik (12.14s) 40%
 6. Radoslav Sanetrik (15.44s) 30%

Najlepší hráči

 1. Igor Šón (32.71s) 100%
 2. Daniela Dulkova (47.41s) 100%
 3. Eliška Šandorová (64.73s) 70%
 4. Tünde Sándorová (127.84s) 50%
 5. Radoslav Sanetrik (12.14s) 40%
 6. Radoslav Sanetrik (15.44s) 30%