KVÍZ, ktorý preverí vaše znalosti: Myslíte si, že poznáte slovenské "ľudovky"?

Otázka 1/10
Horela..., horela, horela... horela, pod ňou má milá, pod ňou má milá

Najlepší na Dnes24.sk

 1. Viktoria Hegedusova (17.65s) 100%
 2. Mio Sandor (17.85s) 100%
 3. Denisa Alexandrova (22.37s) 100%
 4. Michal Borievcik (23.78s) 100%
 5. Miroslav Chladek (23.79s) 100%
 6. Eva Reichmannová (26.05s) 100%
 7. Marianna Gargalikova (28.67s) 100%
 8. Denisa Biľová (28.76s) 100%
 9. Ján Koloži (30.06s) 100%
 10. Gabriela Uderianova (33.88s) 100%

Najlepší hráči

 1. Viktoria Hegedusova (17.65s) 100%
 2. Mio Sandor (17.85s) 100%
 3. Denisa Alexandrova (22.37s) 100%
 4. Michal Borievcik (23.78s) 100%
 5. Miroslav Chladek (23.79s) 100%
 6. Eva Reichmannová (26.05s) 100%
 7. Marianna Gargalikova (28.67s) 100%
 8. Denisa Biľová (28.76s) 100%
 9. Ján Koloži (30.06s) 100%
 10. Gabriela Uderianova (33.88s) 100%