Najlepší na Dnes24.sk

 1. Jozef Antoška (24.89s) 100%
 2. Petruska Horvath (53.7s) 100%
 3. Pavol Mamrák (54.12s) 80%
 4. Viliam Biskupič (67.64s) 80%
 5. Eva Mikulova (58.9s) 70%
 6. Dada Kováčová (94.15s) 60%
 7. Miroslav Chladek (63.99s) 50%
 8. Usrana Nasrata (60.5s) 40%

Najlepší hráči

 1. Jozef Antoška (24.89s) 100%
 2. Petruska Horvath (53.7s) 100%
 3. Pavol Mamrák (54.12s) 80%
 4. Viliam Biskupič (67.64s) 80%
 5. Eva Mikulova (58.9s) 70%
 6. Dada Kováčová (94.15s) 60%
 7. Miroslav Chladek (63.99s) 50%
 8. Usrana Nasrata (60.5s) 40%