Najlepší na Dnes24.sk

 1. Dedo Mráz (11.98s) 100%
 2. Roland Farkaš (14.85s) 100%
 3. Helena Oravcová (15.94s) 100%
 4. Lukáš Čerňanský (19s) 100%
 5. Igor Šón (24.22s) 100%
 6. Ivana Štefanková (24.62s) 100%
 7. Janeta Porteleky (24.72s) 100%
 8. Ľubica Ardonová (26.08s) 100%
 9. Emil Polačik (27.07s) 100%
 10. Marek Kravjar (36.21s) 100%

Najlepší hráči

 1. Dedo Mráz (11.98s) 100%
 2. Roland Farkaš (14.85s) 100%
 3. Helena Oravcová (15.94s) 100%
 4. Lukáš Čerňanský (19s) 100%
 5. Igor Šón (24.22s) 100%
 6. Ivana Štefanková (24.62s) 100%
 7. Janeta Porteleky (24.72s) 100%
 8. Ľubica Ardonová (26.08s) 100%
 9. Emil Polačik (27.07s) 100%
 10. Marek Kravjar (36.21s) 100%